Language

FDM4TP

Bij Fused Deposition Modelling (FDM) wordt het materiaal onder de vorm van kunststoffilamenten aangevoerd. Het filament wordt in een bewegende extrusiekop opgesmolten en selectief afgezet op de vorige laag.

Fused Deposition Modelling (FDM) biedt de beste mogelijkheden om relatief eenvoudig te worden geïntegreerd in klassieke productieprocessen. Om de techniek op ruimere schaal te integreren, wordt een ondersteunend materiaalluik voorzien. Van diverse basismaterialen wordt de mogelijkheid bekeken om ze als monofilamenten te gebruiken in de FDM-techniek. De hechting tussen het materiaal waarmee geprint wordt en het substraat waarop geprint wordt duidelijk in kaart gebracht, en waar nodig nagegaan hoe de hechting geoptimaliseerd kan worden. Bovendien is het de bedoeling steeds meer bedrijven met Additive Manufacturing vertrouwd te maken en de meerwaarde voor hen verder uit te werken.

Op basis van wat we leren uit de demonstratoren, brengen we de veelzijdige toepassingen bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht om verdere innovaties in de hand te werken.

Projectfiche: 
Deelnameformulier: 
Contactpersonen: 
Startdatum: 
01 Okt 2014
Einddatum: 
30 Sep 2018