Language

Groen bouwen

'Groene Infrastructuur (GI) kan wezenlijk bijdragen tot de verwezenlijking van veel van de voornaamste beleidsdoelstellingen van de EU. De beste manier waarop de EU de ontwikkeling van GI kan bevorderen, is het scheppen van een faciliterend kader om GI-projecten binnen de bestaande wettelijke, beleids- en financiële instrumenten aan te moedigen en te bevorderen. De lidstaten worden aangespoord om voort te bouwen op deze mogelijkheden teneinde de implementatie van GI te stimuleren en de voordelen ervan voor duurzame ontwikkeling te benutten.

Lees meer : fact sheet groene infrastructuur - Europese commissie

VIS-traject "Groen Bouwen"

groenbouwen.png

VIS 140993

Groene gevels voor duurzame gebouwen en steden

Achtergrond

Net zoals groendaken en groenschermen kunnen groene wanden (zowel grond gebonden als gevel gebonden) bijdragen tot de doelstelling om onze steden “groener” te maken.
Het groen maken van gevels is een ontwikkeling die de laatste jaren in volle expansie is in Europa. Ook in Vlaanderen doen dergelijke gevels – misschien nog eerder schoorvoetend – hun intrede.
Hoewel ze er eenvoudig kunnen uitzien (een verzameling bloemen en planten langs een gevel), hebben groene gevels eerder complexe structuur en samenstelling. Ze zijn dan ook het resultaat van een samenwerking tussen verschillende actoren (architect, bouwtechniekers en producenten van structuuronderdelen, tuinaanlegger en plantenkweker), waarbij alle disciplines op elkaar afgestemd dienen te worden om volop van de vele voordelen van de groene wanden te kunnen genieten:

 • Het capteren van rondvliegend fijn stof
 • Akoestisch effect (demping, absorptie)
 • Thermische isolatie van gebouwen en beperking van de stedelijke opwarming
 • Het esthetische aspect
 • Het creëren van nieuwe biotopen in een aangename stedelijke omgeving.

Textielmaterialen kunnen bij een groene gevel een belangrijke rol spelen:

 • Als onderdeel van de structuur (textiel als licht maar sterk constructie-element)
 • Opslag en verdeling van vocht (capillaire werking)
 • Verankeren van de beplanting
 • Vasthouden van stof…

Doelstelling

Het algemeen doel van dit VIS-traject is om enerzijds kennis te verwerven betreffende bestaande systemen (evaluatie van voor-en nadelen, bekijken hoe ze geoptimaliseerd kunnen worden door meer geschikte materialen te selecteren, …) en anderzijds nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen waarbij de wisselwerking tussen de verschillende onderdelen (structuur en beplanting) geoptimaliseerd wordt.
Wat betreft het textielgedeelte zijn de specifieke doelstellingen:

 • Een overzicht en evaluatie maken van de actueel gebruikte textielmaterialen in de binnen-en buitenlandse realisaties
 • Het optimaliseren van de textielmaterialen (zowel wat betreft hun functionaliteit als hun werking)
 • Het aanbrengen en ontwikkelen van nieuwe textielmaterialen voor verbeterde en nieuwe realisaties van groene wanden

De hierbij verworven kennis en informatie zal gebundeld worden en ter beschikking gesteld worden voor de ontwikkeling van groene wanden en gevels in Vlaanderen.
Dit moet de doelgroep bedrijven (architecten, bouw- en tuinaannemers, siertelers en producenten van systemen en onderdelen, waaronder ook heel wat specifieke textielmaterialen) toelaten om hun kennis uit te breiden, zodat ze beter kunnen concurreren met buitenlandse aannemers.

Het VIS-traject is een unieke samenwerking tussen de bouwwereld (WTCB, Bouwunie, Vlaamse Confederatie Bouw, De Vlaamse Architectenorganisatie), de textielindustrie (Centexbel), de groensector (PCS, Belgische Federatie Groenondernemers, AVB) en de Universiteit Antwerpen.

Project website

Contactpersonen: 
Startdatum: 
01 Sep 2015
Einddatum: 
31 Aug 2018