Language

MDTex

Op basis van het succes van het project INTERREG DIMETEX en van de onderstaande SWOT analyse, wenst het consortium in haar nieuw project verder te bouwen op deze resultaten door het actiegebied verder uit te breiden en nieuwe activiteiten te organiseren. De belangrijkste resultaten van het DIMETEX project waren het in kaart brengen van 350 wetenschappelijke en economische belanghebbenden in de regio, het oprichten van 16 grensoverschrijdende O&O projecten, de oprichting van twee start-ups in de regio en de organisatie van negen workshops waarin 15 clinici, 68 onderzoekers en 102 bedrijven uit de regio werden samengebracht.

LogoProjets_GoToS3_MDTex_0.png

Het project MDTex wil een grensoverschrijdende, Belgisch-Franse cluster vormen in het domein van medische toepassingen van textiel. Door het samenbrengen van hun netwerken en competenties, beogen de projectpartners bruggen te bouwen binnen de gezondheids- en textielsector om zo de nodige expertise en technologieën te realiseren voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Deze cluster zal de ontwikkeling stimuleren van projecten en producten gerelateerd aan medisch textiel, door mogelijke belanghebbenden de nodige faciliteiten aan te bieden om elkaar te ontmoeten, consortia te vormen, samen te werken en nieuwe opportuniteiten te detecteren. De beoogde structuur zal hoofdzakelijk bestaan uit het scheppen van een kader van open innovatie waarin alle stakeholders partners kunnen vinden met relevante expertises en informatie over relevante projectoproepen. De cluster zal dus functioneren als een facilitator van innovatie en een katalysator van technologie transfer naar de industrie.

Doorheen het MDTex project wensen wij de synergieën en samenwerkingsverbanden op het grensgebied te steunen rond zes geïdentificeerde thema's:

  • implantaten
  • biologische filtratie
  • regeneratieve geneeskunde
  • steunverbanden/orthese
  • monitoring
  • therapie
Contactpersonen: 
Startdatum: 
04 Jan 2017
Einddatum: 
31 Maa 2021