Language

PLAsticised

De belangrijkste doelstelling van PLAsticised is de ontwikkeling van geoptimaliseerde weekmakerformulaties in functie van de toepassing voor zowel bestaande PLA extrusietoepassingen als nieuw te ontwikkelen applicaties in coating, printing en hot-melt technologie.

Naast het verbeteren van de geviseerde gebruikseigenschappen wordt gestreefd naar een verregaande verdieping en verbreding van de inzetbaarheid van hernieuwbare PLA-grondstoffen.

Deze ontwikkeling vindt plaats met maximale aandacht voor elke mogelijke ecologische impact, om absoluut te vermijden dat lange termijn effecten de ecologische relevantie van de ontwikkeling in gevaar brengen.

Projectfiche: 
Contactpersonen: 
Startdatum: 
01 Jun 2015
Einddatum: 
31 Mei 2019