Language

RETEX

Het doel van het RETEX project bestaat erin de textielwaardeketen te structureren in het kader van de circulaire economie door:

  1. economische actoren ter beschikking stellen van de textielsector
  2. het beheersysteem van "einde levensduur textiel" te herbekijken
  3. de marktvraag te stimuleren van producten die gerecycleerde materialen bevatten.

LogoProjets_GoToS3_RETEX_0.png

De RETEX partners willen de samenwerking tussen de verschillende actoren in de waardeketens textiel, recyclage en kunststofverwerkers (producenten en verbruikers) bevorderen. Op die manier kunnen de verschillende spelers elkaars expertise leren kennen en hun verwachtingen kenbaar maken. Zij kunnen tevens de problemen rond het verwerken van overschotten en afval beter leren kennen. Het uiteindelijke doel is innovatieprojecten te lanceren rond gerecycleerde materialen die economisch leefbaar zijn, een duurzame waardeketen op te zetten rond gerecycleerde producten en beschikbare secondaire materialen.

Met dit doel voor ogen, zal het RETEX project drie modules opzetten waaraan zij de twee grensoverschrijdende modules van het Interreg V programma zal toevoegen (Projectbeheer, Communicatie).

  • Opzetten van een website rond de circulaire economie, bestaande uit een materialenbibliotheek, een uitwisselingsbeurs en een database van de gekende technologieën, markten en projecten.
  • Stimuleren van ontwikkelen van de innovatie en ecodesign: deze module bestaat er in om de verschillende actoren binnen het gebeuren te sensibiliseren in het zoeken van oplossingen rond recyclage of de circulaire economie door het inrichten van twee congressen, verschillende workshops, specifieke themadagen en werkgroepen, met als doel het opzetten van innovatie projecten.
  • Ontwikkeling van nieuwe economische modellen: Om de innovatieprojecten te ondersteunen die vanuit de werkgroepen komen wat betreft de geïdentificeerde materalen en technieken, zullen economische modellen uitgewerkt worden om op die manier industriële financieringsprojecten op te zetten.
  • Nieuwsbrief: schrijf u nu in en blijf op de hoogte van de RETEX activiteiten

Het verenigen van de drie regio's versterkt het RETEX programma omdat het zo over de belangrijke kritische massa beschikt en de verschillende, aanvullende kennisactoren bundelt om zo een blijvende, rendabele activiteit op te zetten rond de circulaire textiel economie.

INTERREGV_FR-W-F_ProvincieW-VL_0.png

RETEX in de pers

Le Soir 2016-10-17: Le textile circulaire sera business usual
De l'économie circulaire dans le textile, cd2e (pour Création Développement des Eco-Entreprises)

Contactpersonen: 
Startdatum: 
01 Okt 2016
Einddatum: 
30 Sep 2020