Language

Proof of Trust by Centexbel

Proof of Trust by CentexbelPROOF OF TRUST by Centexbel is een systeem om de conformiteit van materialen te certificeren. Het verhoogt het marktvertrouwen door middel van controles uitgevoerd door derden. Als onafhankelijke organisatie controleert Centexbel of de beweringen van de producenten overeenkomen met de werkelijkheid en of het kwaliteitsniveau blijvend gegarandeerd kan worden. De certificatie van een product (of productgroep*) is verbonden met specifieke criteria in functie van de certificatie subcategorie.

* een productgroep is een combinatie van verschillende producten, gebaseerd op samenstelling en/of productiemethode

PROOF OF TRUST by Centexbel is gebaseerd op bestaande normen (bv. productnormen).

PROOF OF TRUST by Centexbel is van toepassing op een breed gamma producten, in functie van de criteria van de certificatie subcategorie.

PROOF OF TRUST by Centexbel is in de eerste plaats gebaseerd op reeds uitgevoerde testen. Als er geen testresultaten beschikbaar zijn, of als deze onvoldoende blijken, worden bijkomende testen uitgevoerd in het kader van de certificatie.

PROOF OF TRUST by Centexbel houdt jaarlijkse marktcontroles in de bedrijven zelf en/of in de verkooppunten.

PROOF OF TRUST by Centexbel onderscheidt 4 onafhankelijke subcategorieën:

 • ftalaatvrije producten
 • solventvrije producten
 • inhoud van gerecycleerd materiaal
 • bio-grondstoffen

1. PROOF OF TRUST by Centexbel - ftalaatvrije producten**

Ftalaten zijn een groep chemicaliën die hoofdzakelijk worden gebruikt als weekmakers. Sommige ftalaten worden sinds 1999 beperkt in de Europese Unie voor het gebruik in kinderspeelgoed (2005/84/EG) en werden meer recent opgenomen in de REACH wetgeving (1907/2006). Sommige bedrijven willen echter verder gaan dan de wet en produceren doelbewust ftalaatvrije producten.

**lijst van opgenomen ftalaten kan verschillen volgens de wetgeving en testmethodes

Definitie van het concept:

PROOF OF TRUST by Centexbel certificeert de afwezigheid van ftalaten in een product (productgroep).

Criteria:

 • conformiteit met de algemeen toegepaste productnormen
 • conformiteit met de Europese wetgeving op het vlak van ftalaten
 • 1 maand productiestabiliteit

Klassen :

 • 100% ftalaatvrij
  (tolerantieniveau : 0.1%)

2. PROOF OF TRUST by Centexbel - solventvrije producten

Solventen (vluchtige organische stoffen) zijn essentieel in heel wat toepassingen waar ze de efficiënte werking van een formulatie garanderen. Nochtans kunnen ze schadelijk zijn voor milieu, gezondheid en veiligheid wanneer ze, bedoeld of niet, vrijkomen, in functie van de soort chemicaliën, hun hoeveelheid en concentratie.

Definitie van het concept:

PROOF OF TRUST by Centexbel certificeert de afwezigheid van solventgebaseerde bestanddelen in producten en productgroepen tijdens de productie.

Criteria

 • conformiteit met de algemeen toegepaste productnormen
 • conformiteit met de Europese wetgeving op het vlak van solventen
 • 1 maand productiestabiliteit

Klassen :

 • 100% soventvrij
  (tolerantieniveau : 0.1%)

3. PROOF OF TRUST by Centexbel - inhoud gerecycleerd materiaal

Het gebruik van gerecycleerd materiaal is één van de meest verspreide milieustrategieën die producenten aanwenden. Het is ook een belangrijk element in de opkomende duurzaamheidsnormen. Centexbel controleert de beweringen over de hoeveelheid gerecycleerd materiaal en documenteert de resultaten van de producenten.

Definitie van het concept:

PROOF OF TRUST by Centexbel certificeert de hoeveelheid gerecycleerd materiaal dat werd gebruikt in een product of productgroep door middel van een massabalans (g/g).

Criteria

 • conformiteit met de algemeen toegepaste productnormen
 • conformiteit met de (Europese) afvalwetgeving bij het gebruk van afvalproducten (leveranciers en bedrijf)
 • 1 maand productiestabiliteit

Klassen :

 • 10% gerecycleerde inhoud
 • 25% gerecycleerde inhoud
 • 50% gerecycleerde inhoud
 • 80% gerecycleerde inhoud
 • 100% gerecycleerde inhoud (waarvan minsten 85% post-consument gerecycleerd materiaal)
  (tolerantieniveau : 1%)

4. PROOF OF TRUST by Centexbel - bio-grondstoffen

De term "bio-gebaseerd" verwijst naar producten gemaakt uit biologische grondstoffen zoals planten (hernieuwbare grondstoffen). Het omvat eveneens nieuwe uitvoerig verwerkte materialen zoals bio-plastics, bio-brandstoffen, oppervlakte-actieve stoffen en enzymen. Bio-gebaseerde producten kunnen fossiele producten vervangen.
Sinds enkele jaren wordt de markt overspoeld door ontelbare bio-labels en marketingverhalen die er allemaal prat op gaan bio-gebaseerde producten te verkopen, zonder dat dit wordt ondersteunt door enig wetenschappelijk of onafhankelijk geleverd bewijs. Helaas belemmert dit zogeheten "green-washing" een degelijke introductie van bio-gebaseerde producten wegens te onzeker en te vaag.

Definitie van het concept:

PROOF OF TRUST by Centexbel certificeert de hoeveelheid bio-grondstoffen gebruikt in een product of productgroep door middel van een massabalans (g/g).

Criteria

 • conformiteit met de algemeen toegepaste productnormen
 • conformiteit met de Europese wetgeving (lopende normalisatie rond de termen 'eco', 'groen', 'organisch' in textiel)
 • 1 maand productiestabiliteit

Klassen :

 • 50% bio-grondstoffen
 • 75% bio-grondstoffen
 • 100% bio-grondstoffen
  (tolerantieniveau : 1%)

PROOF OF TRUST by Centexbel is van toepassing op:

 • kleding
 • vloerbedekking
 • bouwmaterialen
 • pijpleidingen
 • folies
 • andere (speelgoed, …)

Certificatieprocedure:

Certificatie:

 • geschreven aanvraag
 • desk audit: verwerking van het aanvraagformulier, controle en inventaris van de grondstoffen, de beschikbare testresultaten, kwaliteitssysteem
 • on-site audit: controle van de grondstoffen, de gebruikte chemicaliën en preparaten, vergunningen
 • testing (indien nodig en enkel voor de certificatie van ftalaatvrije en solventvrije producten)
 • certificatieverslag
 • verklaring van overeenstemming
 • certificaat

Iedere wijziging in grondstoffen, bevoorrading, machinepark, eindproduct moet gemeld worden !

Marktcontrole :

klik om de afbeelding te vergroten

Timing:

 • volledige certificatieprocedure: om de drie jaar
 • marktcontrole (in het bedrijf en/of verkoopspunt) : jaarlijks
  deze marktcontrole houdt geen kosten in voor de producent