Language

Reactie bij brand

Voorstel tot aanpassing proefstukvoorbereiding tapijttegels niet weerhouden

Verslag vergadering ISO/TC 92/SC 1 /WG14 – Borås 11 juni 2009

Waarvoor staat ISO/TC92/SC1/WG14

ISO/TC92: Fire Safety
SC1: Fire Initiation and growth
WG14: Revision of EN ISO standards

Belang van deze werkgroep voor vloerbedekking

In 2002 werden voor vloerbedekking de normen EN ISO 9239-1 en EN ISO 11925-2 gepubliceerd. Op basis hiervan werd dan de specificatienorm EN 13501-1 opgesteld waarin de huidige Euroclassen vermeld worden (Bfl, Cfl, …). Aanpassingen aan de testnormen kunnen dus indirect een belangrijke impact hebben op de momenteel toegekende tapijtklassering, dit zowel voor de klassering per vloerbedekking als voor de productfamilies.

Voorstel tot aanpassing methode

Belangrijkste aanpassing die voorgesteld werd, is de proefstukvoorbereiding voor tegels. Tegels worden tot nu toe getest met een eerste naad op 25 cm en dat wil men veranderen naar 50 cm (de aanwezigheid van een naad zou mogelijk een invloed hebben op het brandverloop).
Dat is een ogenschijnlijk kleine technische aanpassing in de norm, die echter een heel belangrijke impact zou kunnen hebben op de momenteel toegekende klassering en eventueel zelfs tot een klasse-aanpassing zou kunnen aanleiding geven.
In dat geval zouden de inspanningen, die de voorbije jaren door producenten van tegels werden geleverd om een bepaalde klassering te behalen, wel eens onvoldoende kunnen zijn en zouden eventueel een aantal productieparameters herbekeken dienen te worden met extra kosten tot gevolg.

Voorlopig resultaat

Na discussie in de werkgroep werd besloten de voorgestelde aanpassing niet door te voeren en de naad voor tegels op 25 cm te behouden. De herziene norm gaat nu naar de formele stemronde, het laatste stadium voor publicatie.