Language

Skin model comforttest

Bepaling van de thermische weerstand (Rct) en waterdampweerstand (Ret)

De comforteisen die worden opgelegd door de gebruikers van werkkleding, beschermkleding en vrijetijdskleding verplichten de producenten ertoe de fysische eigenschappen te kennen van textielmaterialen die bijdragen tot fysiologisch comfort.

Waterdampweerstand en thermische weerstand zijn essentiële elementen om het comfort van een product te kenmerken. De bepaling van deze twee eigenschappen is dus heel belangrijk.

skinmodel

De genormaliseerde methode beschreven in ISO 11092 of EN 31092, het zogenaamde skin model, simuleert de transfer van warmte en vocht die in de nabijheid van de menselijke huid plaatsvindt.

De thermische weerstand, uitgedrukt in m².K/W, bepaalt de stroom droge warmte doorheen een gegeven oppervlak wanneer dit aan een in de tijd stabiele temperatuursgradiënt wordt onderworpen.

De waterdampweerstand, uitgedrukt in m².Pa/W, bepaalt de stroom "latente" verdampingswarmte doorheen een gegeven oppervlak wanneer dit aan een in de tijd stabiele waterdampdrukgradiënt wordt onderworpen.

De Centexbel laboratoria zijn volledig uitgerust om de thermische weerstand en de waterdampweerstand, in stationair regime, volgens de norm ISO 11092, te bepalen.
Deze norm wordt ook vermeld in talrijke productnormen voor beschermende kleding, zoals:

  • EN 342 bescherming tegen koude
  • EN 343 bescherming tegen regen
  • EN 469 brandweerkleding
  • EN 471 hoge zichtbaarheidkleding
  • EN 14058 bescherming in een frisse omgeving