Language

Smart Textiles Standardisation

De technische werkgroep CEN/TC 248 Textiles and textile products, WG 31 Smart Textiles werd in 2008 opgericht en wordt sindsdien voorgezeten door Centexbel.

De werkgroep publiceerde volgende documenten:

 • CEN/TR 16298:2011 "Textiles and textile products — Smart textiles — Definitions, categorisation, applications and standardisation needs"
 • EN 16812:2016 "Textiles and textile products — Electrically conductive textiles — Determination of the linear electrical resistance of conductive tracks"
 • EN 16806-1:2016 "Textiles and textile products — Textiles containing phase change materials (PCM) — Part 1: Determination of the heat storage and release capacity"

Het huidige werkprogramma omvat drie projecten:

 • Herziening van CEN/TR 16298
 • PWI CEN/TR "Textiles and textile products — Textiles with integrated electronics and ICT — Definitions, categorisation, applications and standardisation needs"
 • PWI EN 16806-2 "Development of WI 00248577 Textiles and textile products — Textiles containing phase change materials (PCM) — Part 2: Determination of the heat transfer using a dynamic method"

In de afgelopen jaren werden de normalisatie-activiteiten ook opgenomen in andere werelddelen, soms beperkt to elektronisch textiel (ook bekend onder de naam e-textiles):

 • IEC SG 10 Smart wearable devices (2015) (ook beoordeling van elektronisch textiel)
 • ASTM D13.50 Smart textiles (2016)
 • AATCC R111 Electronically integrated textiles (2016)

Terminologie

De termen “smart”, “slim” en “intelligent” textiel of wearables worden doorgaans door elkaar gebruikt.
De term "smart textile" verwijst zowel naar een "smart textile material" of naar een "smart textile system". De context bepaalt welke van de twee onderstaande definities van toepassing is:

 • Smart (intelligent) textile material: functioneel textielmateriaal dat actief interageert met zijn omgeving, m.a.w. dat antwoordt op of zich aanpast aan veranderingen in de omgeving
 • Smart (intelligent) textile system: textielsysteem dat een bedoelde en te gebruiken respons vertoont in reactie op zowel veranderingen in de omgeving als op een extern signaal of input

Andere definities ter verheldering:

 • Textielmateriaal:
  Materiaal gemaakt uit textielvezels en bedoeld om gebruikt te worden op zich of samen met andere textiel- en niet-textielmaterialen, om textielproducten te vervaardigen
 • Functioneel textielmateriaal:
  Textielmateriaal waaraan een specifieke functie is toegevoegd door middel van materiaal, samenstelling, opbouw en/of veredeling (additieven)
 • Smart, slim of intelligent textielmateriaal:
  functioneel textielmateriaal dat interageert met zijn omgeving, m.a.w. dat een respons geeft op of zich aanpast aan de omgeving
 • Omgeving:
  de omstandigheden, objecten of condities die een textielmateriaal of -product omgeven of de gebruiker van dit materiaal of product.

We kunnen slimme textielsystemen opsplitsen in vier categorieën:

Smart-textile-categories_0.png

Wearable Intelligence

IEC SG 10 Wearable Smart Devices

Wearable Smart Devices (draagbare slimme voorwerpen) zijn elektronische toestellen en onderdelen die bedoeld zijn om zich te bevinden nabij, op of in een organisme en die een intelligente functionaliteit hebben en/of deel kunnen uitmaken van een intelligent systeem via connectiviteit. We kunnen de volgende onderverdelingen maken:

 • Near-body electronics:
  elektronische toestellen en onderdelen bedoeld om zich nabij het organisme te bevinden waar het geen direct contact heeft met de externe oppervlakte van dit organisme
 • On-body electronics:
  elektronische toestellen en onderdelen bedoeld om zich op het organisme te bevinden waar het direct contact heeft met de externe oppervlakte van dit organisme
 • In-body electronics:
  elektronische toestellen en onderdelen bedoeld om zich nabij het organisme te bevinden in of op het organisme
 • Elektronisch textiel:
  weefsels of textiel-gebaseerde elektronische toestellen en onderdelen

In de herfst van 2016 besloot IEC een volledig technisch comité (TC) op te richten rond Wearable Smart Devices, onder leiding van Zuid-Korea. Verwacht wordt dat het comité operationeel zal zijn in 2017. De bedoeling is een aparte werkgroep op te richten rond elektronisch textiel.

IEC System Committee Active Assisted Living (SyC AAL)

Dit comité werd in december 2015 opgericht rond Active Assisted Living* waarin rekening wordt gehouden met de marktevolutie en dat de normalisatie bevordert ten gunste van

 • de bruikbaarheid en toegang tot AAL systemen en diensten
 • de cross-vendor operabiliteit van AAL systemen, diensten, producten en onderdelen
 • systeemniveaus zoals veiligheid en privacy
 • een goede communicatie met het werk van SyC om een sterke gemeenschap van stakeholders te promoten

*Active Assisted Living How can information and communication technology (ICT) help the elderly live independently in their homes? Nowadays humans live longer lives, despite the overall shrinking population in Europe. Due to this demographic change, who will take care of the elderly and ensure the quality of life for every citizen? In Europe, the number of people over 65 years old will double by 2050. This puts a heavy burden on the health and welfare system, especially when combined with a declining work force. Taking on this challenge is an opportunity for innovation, not only for society but also for the industrial sector.

Further reading