Language

Steun voor kmo's

Subsidies van de Vlaamse overheid

kmo_portefeuille_New.png

Vereenvoudigde kmo-portefeuille

De verscheidende bestaande pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages van de kmo-portefeuille verdwijnen. In het nieuwe systeem krijgt elke kmo jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die kmo afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.

In de vernieuwde kmo-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.

opleiding | advies
Kleine ondernemingen steunpercentage 40%
steunplafond 10.000 euro
Middelgrote ondernemingen steunpercentage 30%
steunplafond 15.000 euro

Centexbel is een erkende KMO-portefeuille dienstverlener voor

Advies

Erkend door het Vlaamse Gewest met erkenningsnummer DV.A101548

Opleidingen

Erkend door het Vlaamse Gewest met erkenningsnummer DV.O101549

Overzicht van de expertises van de Centexbel lesgevers

KMO-portefeuille