Language

Technologisch advies aan de industrie

Bedrijven kunnen een beroep doen op de adviseurs van CENTEXBEL:

 • productcontrole: een bepaalde weefselkwaliteit vertoont streperigheid. U kent de oorzaak van dit probleem niet en weet dus ook niet hoe eraan te verhelpen
 • overeenstemming met de wettelijke norm: u wenst beschermende kleding op de markt te brengen die de gebruiker beschermt tegen chemicaliën. Aan welke normen dient dit product te voldoen?
 • productinnovatie: u hebt ergens iets gelezen over micro-inkapseling en zou graag weten of dit voor uw bedrijf interessant zou kunnen zijn
 • productconformiteit: volgens het lastenboek dient uw product conform te zijn aan EN 14414. Hoe gaat u hierbij te werk?
 • verantwoord (duurzaam) ondernemen: u wenst zich te profileren als milieuvriendelijk bedrijf. Hoe doe je dat?
 • productkennis: u hebt een product laten testen, maar wenst meer uitleg over de resultaten en toelichtingen over de gebruikte testmethodes
 • procesoptimalisatie: u wenst een on-line controlesysteem te integreren in uw productielijn
 • productoptimalisatie: u vraagt zich af hoe u uw product UV-bestendig zou kunnen maken

De CENTEXBEL adviseurs ondersteunen bedrijven om hun economische slagkracht en innovatiepotentieel te verhogen via:

 • advies bij productontwikkeling en het implementeren van innoverende productieprocessen en -technieken
 • identificatie en oplossen van technische problemen (producten en processen)
 • begeleiding bij het voorbereiden en indienen van gesubsidieerde KMO-onderzoeksprojecten
 • themagerichte opleidingen, publicaties en nieuwsbrieven
 • netwerking
 • literatuuronderzoek
 • octrooienonderzoek
 • innovatiescans
 • uitgebreide testfaciliteiten en gebruik van de verschillende Centexbel applicatieplatformen voor het op punt stellen van innovatieve producten

Onze experts begeleiden u op basis van hun expertise en werken een oplossing uit voor uw probleem.

kmo-portefeuille

Via de kmo-portefeuille kunnen kmo-bedrijven subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Centexbel is een erkend dienstverlener (erkenningsnummer DV.T106064)