Language

Testen

In elke schakel van de textiel waardeketen – van extrusie/spinnen over weven en veredelen tot en met de distributie – is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van de precieze samenstelling en eventuele gebreken van uw product vooraleer uw klant die zou ontdekken.

Het testen (en certificeren) van textielmaterialen - van grondstof tot afgewerkt product - in een onafhankelijk en bevoegd textiellaboratorium biedt een belangrijk competitief voordeel en getuigt van respect voor het welzijn van uw uiteindelijke gebruikers.

belac_056-prod_test_0.pngDe geaccrediteerde laboratoria van CENTEXBEL (BELAC ISO/IEC 17025) voeren een volledige reeks textieltests uit en bieden:

  • professioneel advies
  • grondige kennis en opvolging van internationale normalisatie
  • quasi volledig testaanbod met enkele Europese primeurs!
  • voortdurende update en uitbreiding van testapparatuur, testmethodes en pilootplatforms
  • geaccrediteerde testen waardoor onze laboratoria jaarlijks aan zeer strenge controles worden onderworpen
  • marktconforme voorwaarden

Praktische documenten

Accreditaties

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg notified body 0493 EG-typeonderzoek van persoonlijke beschermingsmiddelen
FOD Defensie, de Lijn en de NMBS onafhankelijk laboratorium laboratoriumproeven op textielmaterialen
FOD economie laboratorium en notified body 0493 Europese Bouwmaterialenrichtlijn 89/106/EEG CE-markering vloerbekleding
FOD economie laboratorium CE-richtlijn 97/808/EEG: brandtesten volgens EN 14342 op harde vloerafwerkingen
Verenigde Naties
(Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen)
laboratorium beproeving van dekens en plastiek zeilen
Consumer Product Safety Commission USA laboratorium loodverf, brandproeven op tapijt en karpet
Oeko-Tex® laboratorium voor de toekenning van het ecolabel Oeko-Tex® standaard 100
Oeko-Tex® certificatieorganisme STeP: Sustainable Textile Production
GuT laboratorium toekennen van het ecologisch GuT-label voor tapijten van Belgische en Nederlandse producenten
International Wool Secretariat, BISFA laboratorium testen
ECRA laboratorium proeven op vloerbedekking
CE ecolabel laboratorium testen voor het toekennen van het CE ecolabel
Europur laboratorium proeven op PU schuim in het kader van Certipur certificatie