Language

Testen van (on)schadelijkheid van veredeld textiel

Er worden steeds meer gefunctionaliseerde textielmaterialen (geparfumeerd, brandwerend, vlekkenwerend, waterproof, antibacterieel, afslankend, anti-UV…) op de markt gebracht die echter geen schadelijke effecten op onze gezondheid mogen veroorzaken. Het is dus raadzaam om de weefselcompatibiliteit van veredelde textielmaterialen te controleren en om na te gaan of de nieuwe chemische stoffen gebruikt voor de functionalisatie geen toxische risico’s voor de huid inhouden (cytotoxiciteit, irritatie, sensibilisatie,…).

Beoordelen van celtoxiciteit (cytotoxiciteit)

Testmethode

ISO 10993-5 "Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - deel 5 – beproeving op cytotoxiciteit: in vitro methoden"
In vitro cultuur: muisfibroblasten (cellen L929)

Deze testmethode is oorspronkelijk bedoeld om na te gaan of medische hulpmiddelen biologisch schadelijke stoffen kunnen vrijgeven maar kan ook gebruikt worden om de veiligheid van textielmaterialen te evalueren.

Deze test is zeer gevoelig als gevolg van de afzondering van de zoogdiercellen in cultuur (in vitro) en de afwezigheid van beschermingsmechanismen die de cellen in het lichaam bijstaan.

Met deze test kunnen we materialen screenen (door een onderscheid te maken tussen reactieve en niet-reactieve materialen) om de biocompatibiliteit te voorspellen, verschillende batches te vergelijken, een bepaald materiaal te vervangen en om de impact van een productieverandering te bepalen...

Principe

Zoogdiercellen worden in contact gebracht met een textielextract. De celtoxiciteit wordt vervolgens bepaald via een meting van de cellevensvatbaarheid met een MTT-test. Deze test meet het redoxpotentiaal van de actieve levende cellen via colorimetrische reactie (reductie van MTT tot gekleurd formazan). De intensiteit van de gemeten kleuring is bijgevolg evenredig met het aantal tijdens de test aanwezige levende cellen en met hun metabolische activiteit.

Evaluatie

De resultaten worden uitgedrukt onder de vorm van een percentage ten opzichte van de 100% levensvatbaarheid (controle). Indien het gemiddelde van de cellevensvatbaarheid van de geteste stalen minder dan 70% bedraagt, wordt het textielextract als cytotoxisch beschouwd.