Language

Textielinnovatie

CENTEXBEL begeleidt bedrijven in hun zoektocht naar nieuwe, originele en succesvolle (niche)producten en/of toepassingen van nieuwe technologieën en geavanceerde materialen.

Onze verschillende technologieplatformen en onderzoekslabo's bieden u een experimenteel kader, waar u samen met onze experts nieuwe methodes en/of producten ontwikkelt, uitvoerig test en optimaliseert. U kunt ook een beroep doen op de wetenschappelijke onderzoekers van Centexbel om samen een onderzoeksproject op te starten en te kijken naar de verschillende steunmaatregelen die de overheden hiervoor ter beschikking stellen.

De octrooicel begeleidt u bij de intellectuele bescherming van uw uitvinding of nieuwe ontwikkeling.

Door u eveneens in contact te brengen met (internationale) experts uit andere sectoren, gebruikers, toeleveranciers, enz. tijdens werkvergaderingen, demosessies en/of seminaries, zorgen wij ervoor dat u over voldoende en accurate informatie beschikt om steeds de juiste technologische keuze te maken en uw innovatieve product, proces of dienstverlening vlot en lucratief op de markt te introduceren.

Open innovatie

De laatste tijd is de belangstelling rond “Open Innovatie” enorm toegenomen, zowel in de wetenschap, als in het bedrijfsleven.

Chesbrough, de grondlegger van het concept, beschrijft in zijn boek "Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology" (2003) hoe het bedrijfsleven een verschuiving heeft doorgemaakt van gesloten processen, naar een meer open manier van innoveren.

Traditioneel vond het gehele proces van productontwikkeling en het op de markt brengen van deze producten binnen de muren van de organisatie plaats. Echter, verschillende factoren hebben ertoe bijgedragen dat dit concept steeds lastiger vol te houden werd.

In de eerste plaats zijn er de andere spelers in de keten (bijvoorbeeld toeleveranciers) die een steeds sterkere invloed uitoefenen op het innovatieproces.

In de tweede plaats is er de toenemende beschikbaarheid en mobiliteit van hooggeschoolde werknemers. Er is dus niet alleen een enorme hoeveelheid kennis aanwezig buiten de R&D labs van grote bedrijven, de aanwezige kennis wordt vaak ook meegenomen door de werknemers wanneer zij van baan veranderen.

Ten slotte zorgt de beschikbaarheid van durfkapitaal ervoor dat veelbelovende ideeën ook verder ontwikkeld kunnen worden in de vorm van start-ups. Daarnaast nemen de mogelijkheden om ideeën buiten het bedrijf verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door spin-offs of licenties, verder toe.

Al deze factoren hebben er toe bijgedragen dat bedrijven zijn gaan zoeken naar andere manieren om hun innovatieproces meer effectief en efficiënt te maken. Bijvoorbeeld door het actief zoeken naar nieuwe technologieën en ideeën buiten de onderneming, maar ook door het samenwerken met bijvoorbeeld “concullega’s” om op die manier meerwaarde voor de klant te creëren.

Onder Open Innovatie verstaan we daarom: Het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten.

Wat betekent open innovatie nu concreet?

De verschuiving van gesloten innovatie naar een meer open manier van innoveren, betekent in de eerste plaats een stukje bewustwording bij bedrijven.
Niet alle goede ideeën komen vanuit het bedrijf zelf, en niet alle goede ideeën moeten noodzakelijk binnen het eigen bedrijf verder ontwikkeld worden.

GESLOTEN INNOVATIE OPEN INNOVATIE
Alle slimme mensen in ons veld werken voor ons Niet alle slimme mensen in ons veld werken voor ons. We moeten samenwerken met goede mensen binnen en buiten ons bedrijf
Om van R&D te kunnen profiteren moeten we het zelf ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen Externe bronnen van R&D kunnen significante waarde creëren; interne R&D is nodig om die waarde te kunnen absorberen
Als we het zelf ontdekken, brengen we het ook als eerste op de markt We hoeven het onderzoek niet in gang te zetten om ervan te kunnen profiteren
Het bedrijf dat een bepaald product als eerst op de markt heeft, wint Het is beter om een beter business model te ontwikkelen dan om de eerste op de markt te zijn
Als we de meeste en de beste ideeën in de industrie ontwikkelen zullen we winnen Als we het beste gebruik maken van zowel interne als externe ideeën zullen we winnen
We moeten controle hebben over ons intellectueel eigendom (IE), zodat onze concurrenten niet kunnen profiteren van onze ideeën We moeten profiteren van het gebruik van ons IE door anderen, en we moeten IE van anderen overnemen als het ons eigen business model ten goede komt

Concreet betekent dit dus dat er binnen het bedrijf een verschuiving plaats zou moeten vinden in de manier waarop er naar het eigen bedrijf en daarbuiten gekeken wordt. Het betrekken van andere partijen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten kan immers een enorme toegevoegde waarde zijn. Hieronder valt de samenwerking met andere bedrijven in de sector, toeleveranciers, onderzoekscentra, en natuurlijk met de eindgebruiker.

De collectieve onderzoeksprojecten en trajecten waarin u samen met partners uit de industrie, de onderzoekswereld en met de eindgebruikers, een consortium vormt zijn daarom een ideaal platform voor open innovatie.