Language

Validatie van wasprocedures

De "Aanbevelingen inzake de behandeling van het linnen van verzorgingsinstellingen" van de Hoge Gezondheidsraad van 2005 gelden voor alle verzorgingsinstellingen die patiënten, bejaarden, jonge kinderen en gehandicapten opnemen.

De aanbevelingen hebben betrekking op alle textielmaterialen die in de deze instellingen worden gebruikt: linnengoed, linnen afkomstig van het operatiekwartier of vergelijkbaar linnen, werkkleding, het zogenaamd "delicaat" linnen, de kleding van patiënten die er lang verblijven, het huishoudelijk wasgoed, de gordijnen en overgordijnen, tussenstukken voor bedden en het beddengoed (matrassen, hoofdkussens, dekbedden, dekens).

Of het linnen eigendom is van de instelling of niet (gehuurd linnen), de kwaliteitscriteria voor de behandeling zijn identiek.
laundry_0.pngOnder behandeling verstaat men de globale aanpak van het linnen vanaf het gebruik ervan tot de recuperatie ervan voor een volgend gebruik. De behandeling van het linnen moet het voorwerp uitmaken van procedures en van evaluaties met betrekking tot het naleven van de procedures.
Om zowel aan de patiënten als aan het personeel van de verzorgingsinstellingen kwaliteitslinnen (proper, zacht aanvoelen, comfortabel…) te verstrekken, leggen de in 2005 gepubliceerde aanbevelingen zowel de doelstellingen van fysische, chemische en microbiologische aard als de kwaliteitscriteria vast.

Ze omvatten eveneens een gids van goede praktijk voor het behandelen van linnen, met de diverse behandelingsfasen, ook voor het speciaal linnen (besmet linnen, linnen afkomstig van het operatiekwartier, "delicaat linnen", linnen voor kwetsbare patiënten, beddengoed, enz.)

De wasserijen die het linnen van de verzorgingsinstellingen behandelen, moeten, naast de algemene aanbevelingen, eveneens aan specifieke voorschriften voldoen met betrekking tot de installaties, het personeel, de inzameling, het transport en de opslag van het vuil en het proper linnen, met inbegrip van de was- en afwerkingsprocedures.

Deze wasserijen moeten, naast de gebruikelijke kwaliteitscontroles, voldoen aan:

  • fysische doelstellingen: comfort, uitzicht, visuele properheid, geur en bepaalde fysische eigenschappen (kleurechtheid (licht, zweet, wasmiddelen, bleekmiddelen en ontsmettingsmiddelen), weerstand tegen mechanische en chemische slijtage tot 100 wasbeurten, weerstand tegen pilling, tegen krimpen, tegen vergelen/vergrauwen,… zelfs, in bepaalde gevallen, absorptievermogen, waterafstotingsgraad, luchtdoorlaatbaarheid, brandwerend vermogen of barrières tegen micro-organismen (voor het linnen en de kleding gebruikt in operatiezalen bijvoorbeeld)
  • chemische doelstellingen: linnen dat vrij is van chemische residuen en met neutrale pH voor de huid om roodheid, irritatie en allergieën te vermijden
  • microbiologische doelstellingen: linnen vrij van pathogene micro-organismen en/of micro-organismen verantwoordelijk voor ziekenhuisinfecties en beperkt aantal niet-pathogene micro-organismen. Dit doel wordt bereikt door een aangepast wasproces en kwalitatieve nabehandelingen en veronderstelt een microbiologische expertise van de wasprocessen en zelfs van de gebruiksklare kleding.

De microbiologische controle van het wasproces bestaat erin proefdoeken kunstmatig te besmetten met representatieve testkiemen (gewoonlijk Staphylococcus aureus en Escherichia coli) en deze aan een routine wascyclus te onderwerpen. Op het einde van de wascyclus worden deze doeken gerecupereerd en onderzocht (telling van de overlevende kiemen) om de wasefficiëntie te bepalen in termen van ontsmetting.

Parallel wordt het laatste spoelwater aan een bacteriologische analyse (telling van het aantal kiemen) onderworpen.

Een goede wasprocedure moet aan de volgende criteria beantwoorden:

  • daling van het aantal testkiemen op de testdoeken met minstens een factor 1/10000
  • maximum 10 andere kiemen dan de testkiemen /cm²
  • minder dan 100 kiemen per ml spoelvloeistof

Centexbel voert microbiologische controles uit en beoordeelt de ontsmettingsgraad van uw wasprocessen en helpt u aan de microbiologische vereisten van de aanbevelingen te beantwoorden. Bovendien helpt Centexbel u de chemische en fysieke doelstellingen te behalen.