Language

Veiligheidshandschoenen

Verslag van de vergadering CEN/TC 162 WG 8
Kettering – 9/10 juni 2009: Specificatienormen, opmerkingen en eventuele acties

Algemeen

Voorzitter plenaire vergadering: Jean-Claude Cannot
EN 511: Beschermende handschoenen tegen koude. Discussie over het al dan niet opnemen van de categorie “Handschoenen voor gebruik bij extreem lage temperaturen” of het ontwerpen van een afzonderlijke norm (voorstel cryogene handschoenen). Om tot een revisie van EN 511 over te gaan moeten minstens 5 landen bereid zijn mee te werken. Er ontbreekt bovendien een praktische oriënterende test in EN 511. Op dit ogenblik geven de verschillende niveaus een idee over de isolatie-eigenschappen maar niet over de temperatuur waarbij de handschoenen kunnen worden gebruikt.

Elektrostatische eigenschappen van beschermende handschoenen

Voorzitter PG 1 : Marianne Rodot
EN 1149-5: De vergadering discuteerde over de vraag om ofwel een nieuwe norm voor deze handschoenen te ontwerpen of een addendum aan de bestaande norm toe te voegen.

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

Voorzitter PG2 : Guido Van Duren
EN 388: revisie gestart in 2008
Interlaboriumtesten

  • Abrasie: labo’s met sterk afwijkende resultaten voeren de test opnieuw uit in dezelfde omstandigheden als de andere
  • Snijweerstand: bespreking van een nieuwe interlaboriumtest waarbij alle labo’s proeven uitvoeren op hetzelfde katoen