Language

Vergadering CEN TC 162 WG 2 - mei 2010

Beschermende kleding tegen hitte en vuur

Stockholm 18/19 mei 2010

Specificatienormen:

Belangrijkste beslissingen naar aanleiding van de gezamenlijke herziening van EN ISO 14116, EN ISO 1161, EN ISO 11612

 • EN ISO 14116 Protective clothing - Protection against heat and flame – Limited flame spread materials, material assemblies and clothing
  De eis voor nabrandtijd, max 2s nabrandtijd voor Index 3 materialen, wordt aangepast op basis van het gemiddelde in plaats van op basis van individuele waarden. De andere twee normen zouden voor “limited flame spread” verwijzen naar de klassering uit EN 14116.
  Het intact blijven van de naden wordt geschrapt voor Index 1 materialen
 • EN ISO 11611 Protective clothing for use in welding and allied processes
  De nieuwe norm zou moeten vermelden dat, indien enkel de buitenste laag voldoet aan de eis voor lasspatten, de volledige combinatie automatisch hieraan voldoet.
  Het testen van hardware wordt in deze specificatie opgenomen.
  De eis voor ‘Electrical resistance’ wordt opgenomen in Annex ZA
 • EN ISO 11612 Protective clothing — Clothing to protect against heat and flame
  De "heat resistance" test bij 260°C blijft behouden, maar de norm moet 100% duidelijk maken dat het enkel om een optie gaat.
  Er wordt verduidelijkt hoe de verschillende lagen of combinaties getest moeten worden.

Aanpassingen die van belang zijn voor de drie hogervernoemde normen

 • Labels moeten Index 3 halen voor “limited flame spread” – Voor EN ISO 14116 moet het label dezelfde klasse halen als het weefsel
 • De mogelijkheid om te testen met randontsteking wordt behouden daar waar dit vermeld wordt
 • Hardware wordt enkel na het wassen getest
 • De ‘ageing’ paragraaf zou worden verwijderd waardoor enkel de pre-treatment paragraaf overblijft. Er wordt verduidelijkt dat wassen de brandeisen kan beïnvloeden. Het is evenwel afwachten of de CEN consultant dit zal aanvaarden
 • Treksterkte, scheursterkte, barststerkte op weefsels, nonwovens, gebreide materialen worden verduidelijkt en criteria voorgesteld. Tijdens de vergadering werd hiervoor geen concensus gevonden.

Eind juni zou het ontwerp van de drie normen voorhanden moeten zijn.

Testmethoden: opmerkingen en eventuele acties

 • ISO 9150 / EN 348 - lasspattentest: De actuele sensor en het sensorblok worden momenteel niet meer geproduceerd. Centexbel doet een voorstel voor een alternatieve sensor tegen eind dit jaar.
 • EN ISO 9185 – test met vloeibaar metaal: De methode is op een aantal punten te onduidelijk. Centexbel bereidt een vragenlijst voor om verschillen van lab tot lab te detecteren

Belangrijk om weten

 • EN 469 - Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting
  De projectgroep heeft een basisdocument klaar dat als prEN zal gepubliceerd worden de komende maanden.
 • ISO 13506 – Mannequin test
  De resultaten blijken nog steeds te sterk te verschillen van mannequin tot mannequin. Interlabs worden georganiseerd om meer info te vergaren over o.a. warmtefluxen, veroudering van sensoren …
 • EN ISO 11612 - De onduidelijkheid rond de indeling van kleding naar type 2 of type 3 en de verschillende interpretaties van land tot land werden besproken. Men vraagt zich af of twee verschillende types binnen één norm überhaupt mogelijk zijn. EN 469 bvb heeft twee niveaus maar beide zijn type 3.
  De werkgroep zal dit aankaarten tijdens de eerstvolgende TC162 vergadering
 • EN 13911 - Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters
  De norm wordt herzien.
 • In de toekomst zal ook rekening moeten gehouden worden met ‘Smart PPE’