Language

Vergadering CEN/TC162 WG2 december 2010

München 8/9 december 2010

Specificatienormen:

  • EN ISO 14116 - Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en vlammen - Materialen, samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding
  • EN ISO 11611 - Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen
  • EN ISO 11612 - Beschermende kleding - Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen

Deze drie normen zijn aan herziening toe en voorgelegd aan CEN TC 162 en ISO SC 13 voor een parallelle stemming.
De leden van de WG hebben opnieuw gevraagd de inhoud - en waar nodig ook de criteria -van de drie normen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De eisen voor bijvoorbeeld beperkte vlamuitbreiding op de stof en de naden (ISO 15025) zouden in de drie normen identiek moeten zijn.
De criteria voor trek-, scheur- en barststerkte blijven echter zorgen voor discussie en verwarring. Er wordt contact opgenomen met VG5 (vertikale groep) om een aantal discrepanties in de normen te verduidelijken zodat de notified bodies een eenduidig standpunt kunnen innemen.

Voorstellen

  • EN ISO 11611 – scheursterkte van 15 N volgens ISO 13937-2
  • EN ISO 11612 – scheursterkte van 7.5 N volgens ISO 13937-2
  • EN ISO 14116 – scheursterkte van 5 N volgens ISO 13937-2
  • Voor de verschillende normen een barsterkte voor breisels en naden van 100 kPa volgens ISO 13938-1 (testoppervlak van 50 cm²)

EN 469

Beschermende kleding voor brandweerlieden - Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding.
De herziening van de norm werd officieel goedgekeurd door TC 162. Het huidige ontwerp is nog niet voorzien van een fysiologische annex. Er werd een ontwerpdocument voor deze annex opgesteld op basis van onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Leeds. U kunt dit ontwerp bij Centexbel aanvragen en uw commentaren hierop formuleren tot eind februari 2011

EN ISO 15025 & EN ISO 9185

Deze testnormen (respectievelijk voor beperkte vlamuitbreiding en vloeibaar metaal) zullen herzien worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ISO en wordt vermoedelijk onder Canadees voorzitterschap uitgevoerd.

Algemeen

  • De werkgroep stelt voor een norm te ontwikkelen voor "fire fighters rescue clothing" voor de algemene werkzaamheden van brandweerlui die verder gaan dan louter brandbestrijding.
  • Definities, criteria, aangepaste testmethoden … moeten duidelijker omschreven worden in de verschillende normen en zoveel mogelijk normoverschrijdend zijn.
  • De testnormen voor lasserkleding en vloeibare metalen blijven voor problemen zorgen door het ontbreken van cruciale sensoren of referentiematerialen. Ook hiervoor wordt VG 5 gecontacteerd. Tevens wordt CEN om financiële steun gevraagd om deze problemen op te lossen.