Language

Vloer- en muurbekleding: bouwproducten

CE-markering van vloer- en muurbekleding

Om de vrije handel van producten die voor de bouw bestemd zijn te vrijwaren heeft de Europese Commissie de "Bouwproductenverordening” (305/2011/EEG) uitgevaardigd.

Centexbel is een aangemelde instantie (notified body) #0493 voor het uitvoeren emissietesten en het het bepalen van het brandgedrag in het kader van de Europese Bouwproductenverordening 305/2011.

Toepassingsdomein

Vloerbekleding (kamerbreed tapijt, laminaatvloeren en soepele vloerbekleding, zoals vinyl, rubber, linoleum) en muurbekleding vallen onder de bouwproductenrichtlijn en moeten dus voldoen aan enkele fundamentele voorschriften gedurende een economisch relevante levensduur waarin regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd.
Deze fundamentele regelgeving is onderverdeeld in de volgende zes gebieden:

  • mechanische weerstand en stabiliteit
  • veiligheid in geval van brand
  • hygiëne, gezondheid en milieu
  • veiligheid in gebruik
  • bescherming tegen geluidshinder
  • energiebesparend en warmte-isolerend

Centexbel INFOsheet on CE marking of floorcovering
Centexbel INFOsheet on CE marking of wallcovering

Hoe en op welke manier aan deze essentiële vereisten moet voldaan worden, wordt bepaald door teams van specialisten die de richtlijn interpreteren of vertalen in concrete parameters zoals o.a. ontsteekbaarheid, vlamvoortplanting, rookontwikkeling in het geval van brand en waarvoor beproevingsmethoden nodig zijn en de daaraan gekoppelde klasseringen.

Een materiaal dat voldoet aan de opgelegde klasseringen voldoet tegelijk aan de essentiële vereisten van de richtlijn.

Voor het opstellen van deze beproevingsmethoden gaf de Commissie aan de Europese Normalisatie-instellingen (CEN) de opdracht om geharmoniseerde testmethoden te ontwikkelen. Eenzelfde methode dus die in alle Europese landen wordt toegepast.

Voor tapijt, laminaat en zogenaamde soepele vloerbedekkingen zoals vinyl, rubber en linoleum ontwikkelde CEN/TC134 de geharmoniseerde norm EN 14041.

Voor muurbedkleding (op rol of als paneel) stelde CEN/TC 99 de geharmoniseerde norm EN 15102 op.