Language

Wasprocessen

Tips voor microbiologisch zuiver linnengoed

Linnengoed in verzorgingsinstellingen wordt speciaal behandeld om te voorkomen dat het ziekenhuisbacteriën zou overbrengen. Inderdaad nemen deze zogeheten nosocomiale (= tot het ziekenhuis behorende) infecties door micro-organismen (zoals stafylococcus aureus, enterococcen, Clostridium difficil, Acinetobacter, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Candida sp.) snel toe, in zowel ziekenhuizen als crèches en rust- en verzorgingstehuizen. Het ontsmetten van het "vuile" linnen afkomstig van deze verzorgingsinstellingen is daarom een belangrijke schakel in de strijd tegen deze infecties. Na het onderhoud moet dit linnengoed niet enkel voldoen aan welbepaalde fysisch-chemische criteria maar ook aan microbiologische criteria.

In het licht van deze infectieproblemen zijn de Aanbevelingen inzake behandeling van het linnen van verzorgingsinstellingen die de Hoge Raad voor Hygiëne (FOD Gezondheidszorg, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu) in 2005 publiceerde meer dan ooit actueel. Dit wettelijke document verplicht verzorgingsinstellingen deze richtlijnen na te leven.

De aanbevelingen zijn van toepassing op alle verzorgingsinstellingen die patiënten, ouderen, jonge kinderen of gehandicapte mensen opnemen, dus niet enkel op ziekenhuizen maar op alle instellingen voor middellang tot lang verblijf, zoals revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen en crèches.

Bovendien zijn de richtlijnen van toepassing op alle textielmaterialen die in deze instellingen worden gebruikt: vlak linnen, linnen gebruikt in operatiekwartieren of dergelijke, werkkleding, delicaat linnen, kleren van langdurige patiënten, textiel gebruikt voor schoonmaak, gordijnen, textiel voor kamerschermen en beddengoed (matrassen, hoofdkussens, lakens en dekens) kunnen immers drager zijn van micro-organismen en infectiehaarden zijn die een rol spelen in de overdracht van nosocomiale kiemen.

Alle onderhoudsprogramma’s voor textiel moeten daarom gevaloriseerd worden op hun ontsmettende eigenschappen via een microbiologische controle.

Testprocedure

Tijdens de microbiologische controle van het wasproces wordt het linnen dat artificieel besmet is met representatieve doelkiemen (doorgaans stafylococcus aureus (Gram+)en escherichia coli (Gram-)) onderworpen aan een routinematige wascyclus. Tijdens de wascyclus wordt het linnengoed onderzocht (telling van het aantal overlevende doelkiemen) om de efficiëntie van het wassen in termen van ontsmetting vast te stellen. Tegelijk wordt een bijkomende controle uitgevoerd op het laatste spoelwater die ook aan een bacteriologische analyse wordt onderworpen (telling van het aantal kiemen).

Om te voldoen aan de eisen moet het aantal doelkiemen tijdens het wasproces met minstens factor 104 verminderd zijn. Bovendien mogen zich in het spoelwater maximaal 10 andere kiemen dan de doelkiemen per cm² bevinden en/of minstens 100 kiemen per ml spoelwater.

Centexbel voert deze microbiologische inspecties uit in wasserijen en evalueert er de ontsmettingsefficiëntie van het wasproces. Wij leveren een certificaat van overeenstemming af met de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Hygiëne.

De adviesdiensten van Centexbel helpen eventuele problemen te identificeren en op te lossen wanneer de testresultaten zouden afwijken van de microbiologische vereisten van de Hoge Raad voor Hygiëne of van het lastenboek opgesteld door de verzorgingsinstelling zelf.

Tips voor een optimale dienstverlening

Tijdens het wassen wordt linnengoed ontsmet via een thermische behandeling die meestal wordt gecombineerd met een chemische behandeling. De ontsmetting kan enkel verkregen worden door enkele parameters met elkaar te combineren, waarbij drie parameters essentieel zijn:

  • het soort behandeling (temperatuur en concentratie van het chemisch product)
  • de duurtijd van de behandeling
  • het type wascyclus (afhankelijk van het type wasmachine)

Een behandeling aan een bepaalde temperatuur en met een bepaalde concentratie chemisch product in een wasmachine met trommel is geen garantie dat diezelfde receptuur eenzelfde resultaat geeft in een wastunnel.

Een tweede belangrijk punt voor microbiologisch zuiver linnengoed is de microbiologische kwaliteit van het water. Hiervoor moet men microbiologisch zuiver water gebruiken tijdens alle spoelfasen die volgen op de wasfase, die de algemeen ontsmettende fase is. De spoelfasen worden doorgaans uitgevoerd aan lagere temperaturen en soms zonder toevoeging van een ontsmettend middel of chemisch product waardoor het gebruik van microbiologisch onzuiver water inderdaad het linnengoed opnieuw zou kunnen besmetten.

Bovendien moet men zich er bewust van zijn dat stilstaand water een broedplaats is voor de vermenigvuldiging van micro-organismen, vooral wanneer er zich zeepresten in bevinden. Bepaalde kiemen hebben immers de neiging een biofilm te vormen. Deze biofilms zijn zeer moeilijk te verwijderen zonder mechanische actie. Bovendien zetten ze zich vast op zeer ontoegankelijke plekken zoals leidingen of aan de onderkant van waskuipen. Op die manier wordt de machine keer op keer gecontamineerd en wordt het linnengoed opnieuw besmet na de ontsmettingsfase. Dit komt voor bij wastunnels.

Het zou ideaal zijn dat een wasmachine volledig leeggemaakt zou worden wanneer ze niet in gebruik is. Hoewel dit utopisch is zou het heel wat problemen kunnen voorkomen verhinderen dat het linnengoed (opnieuw) besmet wordt. De mogelijkheid om zoveel mogelijk stilstaand water weg te pompen zou een doorslaggevend criterium moeten zijn bij de keuze en installatie van een wasproces voor linnengoed voor verzorgingsinstellingen.

Het ontsmetten van linnengoed is inderdaad geen eenvoudig proces en het opstellen van zeer specifieke interne procedures is dus geen overbodige luxe. De norm RABC (EN 14065) speelt hier trouwens op in.

Ook na het reinigen moet men vermijden dat het linnengoed besmet wordt tijdens de afwerkings- en verpakkingsfase, zelf indien de “propere” zone waarin dit zich afspeelt fysiek gescheiden is van de “vervuilde” zone. De werkomgeving – in termen van luchtzuiverheid en zuiverheid van de werkoppervlakken waarmee het linnen in contact komt – en de hygiëne van het personeel zijn eveneens belangrijke factoren in het voorkomen van een herbesmetting van het linnengoed na het wassen.

Centexbel voert heel vaak steekproeven uit op de microbiologische toestand van linnengoed dat klaar is om verzonden te worden we gaan we na of die overeenstemt met de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Hygiëne.