Language

Wet op aftrek voor innovatie-inkomsten

Belgische vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting kunnen sedert 1 juli 2016 genieten van de aftrek voor innovatie inkomsten. Met deze fiscale maatregel wenst de overheid innovatie in en door Belgische ondernemingen te ondersteunen en te stimuleren.

Nieuwe belastingsaftrek voor inkomsten uit innovatie

Op 20 februari 2017 verscheen de wet in het Staatsblad over de belastingsaftrek voor innovatie inkomsten. Dankzij deze nieuwe wet leiden niet alleen inkomsten uit octrooien, maar ook inkomsten uit octrooi-aanvragen en innovatieve, auteursrechtelijk beschermde software genieten tot een fiscale aftrek.
Deze belastingsaftrek is er gekomen ter vervanging van de gecontesteerde belastingsaftrek voor octrooi-inkomsten. Deze oude belastingsaftrek blijft mogelijks te gebruiken tot 30 juni 2021 voor inkomsten uit oudere octrooien, indien u als bedrijf er voor kiest om de overstap te maken.

De nieuwigheden:

  • Niet alleen patentinkomsten vallen hieronder, maar ook inkomsten uit patentaanvragen (!!) en gecopyrighte software. Daarnaast nog een paar andere nieuwigheden die minder relevant zijn voor maakbedrijven.
  • Het percentage is in basis verhoogt to 85%, met enkele technische correctiefactoren, zie hieronder
  • Als er geen winst is gemaakt in het boekjaar, is het nu mogelijk om de belastingsaftrek over te zetten naar een volgende periode.
  • Er zijn geen voorwaarden meer zoals ‘ontwikkeld in een eigen onderzoekscentrum’
  • De aftrek zal vanaf nu enkel maar gebeuren op de netto innovatie inkomsten, zie hieronder

Berekening innovatie-inkomsten

De belastingsaftrek laat zich als volgt berekenen:

2017-formule_0.png

De netto inkomsten zijn het verschil tussen de bruto inkomsten uit de innovatie en de onderzoeks&ontwikkelingkosten.

De bruto inkomsten uit de innovatie worden op een analoge manier bepaald zoals in de vorige belastingsaftrek; bijvoorbeeld:

  • Licentievergoeding uit octrooien
  • ‘ingebedde royalty’ uit geoctrooieerde producten

Hiervoor zijn er in de beschikbare rulings reeds een aantal voorbeelden te vinden.

De onderzoek & ontwikkelingskosten zijn de effectieve kosten die nodig waren om tot de vinding en uitwerking van de innovatie (octrooi) te komen. Verwacht wordt dat er hier nog een verdere verduidelijking komt (bvb welke personeelskosten).
De correctiefactor laat zich berekenen als:

2017_correctiefactor.jpg

Hierbij is:
A: directe O&O kosten gelinkt aan de ontwikkeling door het bedrijf zelf
B: O&O kosten gemaakt door niet verbonden ondernemingen
C: O&O kosten gemaakt door verbonden ondernemingen
D: kosten voor het verwerven van de patentrechten

Dit is een correctiefactor die voor een klassiek maakbedrijf in België die zelf de ontwikkeling doet vaak 1 is. Deze factor kan ook effectief niet groter zijn dan 1.

Meer info

Innovatieaftrek
Nieuwsbrief innovatiecentrum maart 2017
De Tijd 10-03-2017: Innovatiesteun voor bedrijven op record