Language

Wettelijke vermelding

Aansprakelijkheid

CENTEXBEL heeft deze website gecreëerd ter informatie van de bezoekers. Wij besteden veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die wij hiermee ter beschikking stellen. Indien wij op onjuistheden worden gewezen, zullen wij deze verbeteren. CENTEXBEL kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op onze site verstrekte informatie aanvaarden. Deze informatie is :

  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van een persoon of entiteit gericht
  • niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of actueel
  • soms gekoppeld aan externe sites waarin CENTEXBEL geen zeggenschap heeft en waarvoor CENTEXBEL geen enkele verantwoordelijkheid draagt
  • geen professioneel advies - voor specifiek advies dient u een daarvoor geëigende expert van CENTEXBEL te raadplegen (zie lijst met contactpersonen)

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. CENTEXBEL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van CENTEXBEL te beperken in strijd met de vereisten die vervat zijn in de nationale wetgeving terzake, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die krachtens die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Copyright

De voorstelling en de inhoud van deze website zijn de industriële en intellectuele eigendom van CENTEXBEL. Geen enkel commercieel gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze gegevens, en/of de reproductie, gedeeltelijk of in zijn geheel, van de inhoud of de voorstelling van deze website, is toegelaten zonder voorafgaande en geschreven toestemming van CENTEXBEL.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u zich inschrijft voor een event of een publicatie aanvraagt via deze website, vragen wij uw persoonsgegevens op en dit om uw aanvraag goed te kunnen afhandelen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze acties. Indien u dit niet wenst, gelieve ons dit dan te laten weten via e-mail webmaster [at] centexbel [dot] be

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via e-mail : webmaster [at] centexbel [dot] be

BTW-identificatienummer

BE 0459-218-289