Reinigbaarheid van gecoate oppervlakken

Programma

Inleiding en nabespreking  sessie 2: Antimicrobiële & antivirale coatings

Hilde Beeckman (Centexbel)

Het reinigen van oppervlakken in een medische omgeving

Edo Meijer (Alpheios)

Tijdens deze voordracht wordt een leidraad  gegeven over hoe het reinigen en desinfecteren van gecoate oppervlakken wordt toegepast in een medische omgeving. Desinfectiemiddelen die worden ingezet kunnen ingedeeld worden in verschillende klassen volgens producttypes, toelatingsnummers en gebruiksvoorschriften. We bespreken ook ruimtedesinfectie waarbij waterstofperoxide, ozon en UV worden ingezet. 


Pauze  met 1-op-1 gesprekken in break-out rooms 


Textielreiniging & Care 4 Quality label voor de zorgsector en de voedingsnijverheid

Frederik Dormaels (FBT)

Het reinigen van textiel voor zorgsector en voedingssector moet voldoen aan strenge eisen. Om deze vereisten te garanderen werd een Care 4 Quality label in het leven geroepen voor de textiel wasserijen.  Dit is een kwaliteitscertificaat en -managementsysteem voor de zorgsector en de voedingsnijverheid. Hoe deze hygiënische kwaliteit wordt gegarandeerd en gecontroleerd  tijdens het wassen zal uitgebreid worden toegelicht.

Interactieve discussie & vraagstelling

Vooruitblik 

Sessies

di 26/1/2021 (10u-12u)  Sessie 1: Wat is het belang van coatings om besmettingsgevaar tegen te gaan?


do 11/3/2021 (10u-12u) Sessie 2: Antimicrobiële en antivirale coatings: Types, applicatiemogelijkheden en aandachtspunten


di 4/5/2021 (10u-12u) Sessie 3: Reinigbaarheid van gecoate oppervlakken


do 10/6/2021 (10u-12u) Sessie 4: Meten van de functionaliteit in de toepassing

De verschillende events worden op de Centexbel webagenda aangekondigd.

Kostprijs per bedrijf

  • Deelname aan de vier sessies: € 704 per bedrijf

Voorwaarden

  • Elk bedrijf kan maximum twee deelnemers afvaardigen per sessie.
  • Uw inschrijving geldt voor deelname aan de volledige reeks van vier sessies
  • U engageert zich actief deel te nemen aan alle sessies

De VLAIO subsidie van 70% werd reeds verrekend in de totale kostprijs!


 

Mijn bedrijf neemt deel aan het Lerend Netwerk Coatings voor Medische Toepassingen en gaat akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden
Schrijf "geen" als uw bedrijf niet BTW plichtig zou zijn.