In navolging van Richtlijn 2009/125/EG voor het ecologisch ontwerpen van energiegerelateerde producten, wordt in het kader van de Europese Green Deal nagedacht om deze richtlijn uit te breiden naar andere sectoren. 


Veel producenten vragen zich af: “wat is eco-design?” en “Hoe pas ik dit concreet toe op mijn product?” 


Om bedrijven te helpen eco-design beter te leren kennen en te implementeren, starten we twee trajecten op.

Lerend Netwerk

Het lerend netwerk wil bedrijven oriënteren en in staat stellen om de principes van eco-design versneld in de praktijk om te zetten. Het belangrijkste deel bestaat uit begeleidingstrajecten in groepsverband waar bedrijven van elkaar leren via een overdracht van algemene kennis en via begeleiding door experts.

Hoe gaat dit in het werk?

De deelnemende bedrijven komen samen tijdens 4 sessies van een halve dag rond de verschillende aspecten van eco-design.  

Groepcoaching

Via de coaching worden de bedrijven in een periode van een half jaar gestuurd en krijgen ze een klankbord bij het implementeren van eco-design in één van hun producten. Via coaching willen we de bedrijven motiveren om de eco-design principes effectief toe te passen.  Dankzij het werken in groep kunnen verschillende bedrijven samen én in onderling vertrouwen het implementatietraject aanvatten.

Hoe gaat dit in het werk?

De coaching gebeurt in 4 groepsessies met een individuele begeleiding gedurende anderhalf uur van ieder bedrijf door de coach ter voorbereiding op de groepsessies. 

Beide trajecten worden in een teams-meeting voorgesteld op 14 januari 2021 van 10u tot 12u waarin we meer uitleg geven over de inhoud en de kostprijs van beide trajecten. 

Indien u aan deze meeting wil deelnemen, stuurt u een e-mail naar Edwin Maes 

twitterpost