De jaarlijkse Horizonverkenning ‘groene innovaties’ brengt ook dit jaar verschillende experten samen die ingaan op de ontwikkelingen in dit veelbesproken domein. Dit jaar schetsen we de huidige en toekomstige materialenwereld en geven we antwoord op de vele vragen die “vergroening” oproept: is dit genormaliseerd? Hoe moet ik hiermee aan de slag? Hoe antwoord ik op vragen van klanten?


Van harte welkom op deze online presentatiemiddag.

Programma

Inleidend woordje door de voorzitter

Sander de Vrieze, Centexbel


The world is not enough – towards a green material universe 

Het hele materialen en textieluniversum kleurt groen. Geen enkele niche in de textiel- en materialenwereld ontsnapt aan de zucht voor groene vooruitgang. Sander bespreekt de huidige ontwikkelingen, innovaties en trends naar groene materialen op basis van de grootste nieuwigheden van het voorbije jaar en de vrijgekomen patent publicaties 

Sander de Vrieze, Centexbel


PHA, hét materiaal van de toekomst

PHB en zijn copolymeren, die allemaal deel uitmaken van het PHA-polymeerplatform, zijn ontwikkeld als de eerste polymeerfamilie gemaakt door fermentatie, d.w.z. door de natuur na te bootsen. De eerste poging om te starten met de industriële productie van een PHA-polymeer was in 1992, maar de belangstelling voor de markt was laag vanwege de toen zeer hoge prijs, terwijl de belangstelling voor milieukwesties minimaal was.
Sterke afstemming in de waardeketen en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van fermentatie, stroomafwaartse verwerking, productontwerp, additieven en toepassingstechnologieën hebben niet alleen geleid tot de bouw en het opstarten van verschillende PHA-polymeerfabrieken eind 2019, maar ook tot een zeer hoge bezettingsgraad, aangezien de vraag vandaag het aanbod ver overtreft. Als gevolg hiervan is een aantal bedrijven van plan om de komende jaren nieuwe, grootschalige opstartcapaciteit te bouwen.
Er zullen voorbeelden gegeven worden om de genoemde activiteiten te illustreren, om te bespreken wat er gedaan en gedaan moet worden om de industrialisatie van dit PHA-platform te versnellen en om de capaciteitsuitbreidingsplannen voor de komende 5 jaar samen te vatten.

Jan Ravenstijn - GO!PHA


Duurzaamheid in normen en wetgeving

Europa en nationale overheden nemen acties om de Economie te verduurzamen met als speerpunt de circulaire economie. Om dit beleid te ondersteunen worden tal van normen ontwikkeld. Edwin Maes brent een overzicht van de lopende normalisatieacties en hoe ze zich verhouden tot de wetgeving.

Edwin Maes, Centexbel


Why design for recycling makes the world go round? 

  • De link tussen gezonde gebouwen, recycleerbare producten en transparantie van materialen. 
  • Money talks & ontwerp voor recycling.
  • Inclusief een aantal casussen uit verschillende segmenten.

Debbie Appleton – DSM Niaga


Circulair aanbieden voor suppliers

We zien in aanbestedingen steeds vaker criteria en vragen opduiken rond circulariteit. Melody van Vlaanderen Circulair legt uit waarom en hoe zij aankopers hiertoe stimuleert. Vervolgens wordt de circulaire ambitiekaart toegelicht als instrument om over uw circulaire aanbod te communiceren en zo in te gaan op deze vragen. 

Melody Van den Acker, OVAM, Vlaanderen Circulair


Afsluitend woordje door de voorzitter

Sander de Vrieze, Centexbel

Tarieven en Voorwaarden

Centexbel leden: 100 euro

Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.