Interieurtextiel is zonder twijfel één van de parels van de Belgische textielnijverheid. Hoewel de sector die sterk (regionaal) geconcentreerd is, levert het wereldwijd producten aan. De sector geeft aandacht aan innovatie en streeft naar complexere, duurzame, functionele producten. Centexbel snijdt in deze horizonverkenning enkele actuele thema's aan waarrond nog veel vragen bestaan. 

Programma

Interieurtextiel – honger naar innovaties

Innovaties in interieurtextiel komen sneller en sneller. Sander staat stil bij wat er de jongste jaren (in de patentliteratuur) werd gepubliceerd rond innovaties in de interieurtextielsector.
Sander De Vrieze, Centexbel

Akoestiek voor interieur toepassingen

In deze presentatie bekijken we de beste labomstandigheden waarin geluidsmetingen bepaald worden volgens de eindtoepassing en bespreken we enkel basisregels om het akoestisch comfort te verbeteren.  
Jo Wynendaele, Centexbel

Interieurtextiel in een circulaire economie

Matrassen, tapijten, zetels, gordijnen, …vandaag komen deze producten op het einde van het gebruik terecht bij het grof huisvuil. Hieruit worden nog te weinig materialen en grondstoffen gerecupereerd. Centexbel werkte integrale en innovatieve oplossingen uit om deze afvalstroom aan te pakken. Birgit overloopt de oplossingen die werden uitgewerkt in het project URBANREC, een Horizon2020 project.
Birgit Stubbe, Centexbel

Richtlijnen voor EU- en nationale wetgeving met betrekking tot brandclassificatie

Jo behandelt de EU-brandclassificatie voor bouwproducten en de mariene richtlijn. Hij geeft ook een overzicht van de nationale wetgeving voor verschillende interieurtoepassingen.
Jo Wynendaele, Centexbel

Interieurtextiel: specs en testen

Daniël geeft toelichting bij de meest relevante specificatie- en testnormen die op dit ogenblik bestaan.
Daniël Verstraete, Centexbel

Tarieven en voorwaarden

Centexbel leden: 100 euro

Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Registratienummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.