Het Lerend Netwerk gaat van start op 3 december!

Het lerend netwerk ‘coatings voor medische toepassingen’ brengt coating- en aanverwante bedrijven uit verschillende sectoren samen om van elkaar te leren. Met dit lerend netwerk willen we een programma aanbieden dat een antwoord geeft op de noden van de geïnteresseerde bedrijven. Naast theoretische kennis kunt u hier terecht voor netwerking, workshops, demonstraties van innovaties, inspirerende getuigenissen door voorlopers of experten en voor het uitwisselen van ervaringen. 

Wat is het doel van dit Lerend Netwerk?

Op 13/10/202 werd het Lerend Netwerk ‘Coatings voor Medische toepassingen’ voorgesteld. Het doel is om 15 bedrijven met een gezamenlijk interesse in coatings voor medische toepassingen samen te brengen om er:

  • doelbewust kennis en ervaringen uit te wisselen
  • nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen te verkrijgen
  • nieuwe contacten te leggen

#industriepartnerschap #sterkondernemen

Programma

Het Lerend Netwerk bestaat uit 4 sessies van een halve dag die we tijdens het komende jaar organiseren. De eerste sessie vindt plaats op 3 december!

Om de inhoudelijk thema's van deze sessies vast te leggen, vroegen we uw input tijdens het startevent op 13/10 of via een online bevraging. Dankzij uw inbreng konden we volgend programma samenstellen:

Thema 1: Regelgeving, normen en testen

donderdag 3 december 2020 - 13.30

online meeting met o.a. een bijdrage van Mark Croes (Centexbel) ‘Inleiding tot de wetgeving over medische hulpmiddelen’

Thema 2: Antimicrobiële en antibacteriële eigenschappen versus reinigbaarheid en chemische resistentie van medische coatings

Januari 2021

Thema 3 & 4 geven we bewust nog geen definitieve invulling om de deelnemende bedrijven de kans te bieden om verder te bouwen op de eerste sessies of andere thema’s naar voren te brengen.

De deelnameprijs voor deze 4 sessies bedraagt 704 euro per bedrijf
(maximum 2 deelnemers per bedrijf)

Wil u deelnemen aan dit Lerend Netwerk?

Schrijf dan hier in!

banner vlaio agoria sirris centexbel

Dit Lerend Netwerk maakt deel uit van het #industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners, waaronder Centexbel, een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

#industriepartnerschap #sterkondernemen

Volg ons op LinkedIn