Organisaties willen voldoen aan steeds hogere verwachtingen inzake duurzaamheid, gedreven door hun eigen doel of afgedwongen door wetgeving en de waardeketen. Hoe ga je van start? Waar zet je op in? Hoe vermijd je een bont amalgaam van losse acties zonder gemeenschappelijk kader? Hoe bewaar je je geloofwaardigheid?

In dit traject ontdek je hoe je een toekomstgerichte duurzaamheidsstrategie vormgeeft, hoe je doelstellingen vooropstelt, realisaties opvolgt en hoe je dit geheel vertaalt naar een rapportage die de toets van de stakeholders kan doorstaan. De aankomende Europese CSRD richtlijn, die binnenkort van toepassing is op alle grote en beursgenoteerde bedrijven vormt mee de kapstok van de opleiding.

De opleiding gaat verder dan het beschrijven van het theoretisch of regelgevend kader, en is erop gericht om de praktische vertaalslag te maken naar het potentieel voor jouw organisatie. Doorheen de opleiding bespreken we via voorbeelden en best practices hoe vooroplopende organisaties dit aanpakken. Daarnaast zetten we ook sterk in op dialoog tussen de deelnemende organisaties.

Tijdens de opleiding wordt bijkomend gefocust op klimaatverandering en een optimalisatie van het grondstofverbruik, topics waarmee de meeste organisaties in aanraking komen bij het uitwerken en realiseren van hun duurzaamheidsstrategie. Hierbij linken we steeds aan relevante Europese initiatieven.

Partner: Möbius

Voor wie?

De opleiding is in de eerste plaats gericht op personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn, of in de toekomst zullen zijn, bij het duurzaamheidsbeleid van hun organisatie, bvb zaakvoerders, duurzaamheidsmanagers, financieel directeurs, HR verantwoordelijken,....

Daarnaast staat de opleiding open voor alle medewerkers met een interesse in duurzaamheid en het potentieel ervan voor hun organisatie.

Wat kan je verwachten?

Met deze opleiding willen we meerdere zaken bereiken, met als doel organisaties praktisch vooruit te helpen: 

  • Je ontdekt in detail de verschillende stappen nodig om een toekomstgerichte duurzaamheidsstrategie vorm te geven en te implementeren.
  • Je krijgt inzicht in de vereisten die de Europese CSRD richtlijn binnenkort oplegt aan grote en beursgenoteerde bedrijven op vlak van duurzaamheidsrapportage. Dit kader is ook relevant voor organisaties die hier niet rechtstreeks aan moeten voldoen.
  • Je krijgt inspiratie voorgeschoteld via cases en leert zo van de bewezen aanpak van vooroplopende bedrijven.
  • Je wordt uitgedaagd en ondersteund om de informatie te vertalen naar jouw eigen organisatie.  

Hoe pakken we dit aan?

Het gaat over een traject van 4 sessies die georganiseerd worden tussen juni en november 2023.

De sessies zullen live doorgaan, in de gebouwen van Centexbel, telkens van 9u00 tot 12u30.

Sessie 1: Een toekomstgerichte duurzaamheidsstrategie opmaken, waarom en waar beginnen?
Focus: het bos door de bomen zien aan de hand van de (dubbele) materialiteitsanalyse


Sessie 2: Duurzaamheidsdoelstellingen formuleren, hoe hoog leg je de lat?
Focus: inzetten op een vermindering van de klimaatimpact


Sessie 3: Opvolging realisaties via aangepaste metrices
Focus: inzetten op een vermindering van het grondstofverbruik en inspelen op de opportuniteiten van circulaire economie


Sessie 4: Duurzaamheidsrapportage
Focus: link met het Europese kader (CSRD, EU sustainable finance framework,…)


De sessies worden hoofdzakelijk in het Nederlands georganiseerd, met een mogelijke bijdrage in het Engels voor meer technische topics.

Kostprijs per bedrijf

Deelname aan de vier sessies: € 720 per bedrijf

Voorwaarden

  • Elk bedrijf kan maximum twee deelnemers afvaardigen per sessie.
  • Uw inschrijving geldt voor deelname aan de volledige reeks
  • U engageert zich actief deel te nemen aan alle sessies

De VLAIO subsidie van 70% werd reeds verrekend in de totale kostprijs!

Deze opleidingsreeks komt daarom NIET in aanmerking voor de kmo-portfeuille

Inschrijven

We nemen deel aan het Lerend Netwerk
Indien verschillend van bovenstaand adres

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.

Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Graag vernamen wij u de naam van de vervanger.

industriebeeld

Dit Lerend Netwerk maakt deel uit van het #industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners, waaronder Centexbel, een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

#industriepartnerschap #sterkondernemen