Welke stappen kan uw bedrijf nemen om het chemicaliënverbruik te verduurzamen? Welke uitdagingen zijn daarbij te verwachten?

Een duurzaam gebruik van chemicaliën en grondstoffen omvat veel verschillende aspecten. We willen niet alleen dat ze afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, maar ook de impact van een product voor een specifieke toepassing op onze leefomgeving en het milieu moet worden geëvalueerd.

Dit lerend netwerk brengt de deelnemers tijdens 4 sessies in contact met experten die actief zijn in verschillende deeldomeinen van de duurzame chemie.  

Programma

14/06/2022 - Sessie 1 - Legacy Chemicals

REACH beperkt heel wat chemicaliën die relevant zijn voor textiel en kunststoffen. Bedrijven staan voor de grote uitdaging om nog dezelfde producten te produceren zonder het gebruik van zorgwekkende stoffen. Op dit ogenblik wordt het gebruik van PFAS stoffen op verschillende manieren aan banden gelegd. We lichten het PFAS probleem in detail toe en geven een duidelijk overzicht van het huidig onderzoek naar alternatieven. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan UK REACH.

Na een uitzetting van de belangrijkste punten uit UK REACH door een consulting bureau, zullen we via interactieve tools de uitdagingen hiervan en van het PFAS verhaal toelichten.

Experten:
  • Tine Vandenbrouck – directeur bij Apeiron
  • Kreab

30/09/2022- Sessie 2 - Plant-based chemicals

De interesse in chemicaliën en grondstoffen van plantaardige oorsprong neemt steeds toe.

In welke mate vormen ze vandaag al een echt alternatief? 

Plant-based chemicals – Richard Vendamme - VITO

It is now widely accepted that the petroleum-based economical era will only be a brief interlude in the history of humankind and that, in the long term, the chemical and polymer industries will have to invent more sustainable models integrating the renewability of their energetic and raw material resources as prerequisite elements. In this framework, the use of raw materials derived from biomass is rapidly increasing, because the availability of cheap fossil raw materials has already a foreseeable limit as crude oil is being depleted. The development of economically viable biobased materials and coatings yielding the proper product functions required in the current highly specific applications can be seen as a robust foundation for the emergence of a new biobased economy.

We will review the main strategies to integrate biobased content in polymers, with selected examples of applications. Beyond renewability, a focus will also be given on the additional technical features that could be achieved with biopolymers derived from unique biobased molecules, such as lignin, fatty acids, or sugars.

Plant-based solutions for coatings – David De Smet - Centexbel

Companies are facing pressure across the entire value chain from end users, consumers and non-governmental organisations to improve their performance with respect to sustainability. Due to increasing petroleum prices and the future shortage of oil, companies are looking for alternatives that are less oil price dependent. The development of plant-based coated textiles is still a challenge and demands the elaboration of novel formulations, including binders and additives.

Plant-based solutions for coatings will be discussed. In recent years Centexbel developed bio-based and biodegradable PLA and PHA formulations for coating and printing. For high demanding applications, Centexbel developed bio-based 2K PU and PU dispersions. Moreover, together with a consortium of partners Centexbel is exploring the possibility to apply isocyanate free polyurethanes (NIPUs) in textile coating. Since most coatings have the purpose to functionalize the textiles there is also a need for bio-based additives for which novel bio-based flame retardants and antimicrobials can be used.


21/10/2022 - Sessie 3 - Safe & Sustainable by Design

De implementatie van het “Safe & Sustainable by Design” concept wordt gezien als de concrete invulling van de “Chemical Strategy for Sustainability” (CSS strategie) die door de Europese Commissie werd aangenomen op 14 oktober 2020.

In het “Safe & Sustainable by Design” concept wordt vanaf de vroegste fase van de productontwikkeling gekeken naar de impact die een product en de toepassing ervan doorheen de volledige levenscyclus kan hebben op de omgeving. Om dit concept volledig uit te werken is er nood aan een uniforme methode om zowel de impact op het leefmilieu als de performantie van een product te beoordelen.

Tijdens deze sessie kijken we op een interactieve manier naar de toepasbaarheid van “Safe & sustainable by design”.

We mogen hiervoor 2 experten ter zake ontvangen:  

  • Ann Dierickx, Sustainable Development Director bij CEFIC
  • Vanessa Daelman, CTO bij Devan Chemicals 

25/11/2022 - Sessie 4 - Lifecycle assessment, Carbon Footprint, Life cycle social impact assessment 

Experten:

  • Thomas Schaubroeck, Sustainability expert - R&T associate bij het Luxembourg Institute of Science and Technology
  • Sofie Huysmans, Onderzoeker bij Centexbel

Kostprijs per bedrijf

Deelname aan de vier sessies: € 704 

Fysieke meetings, onder voorbehoud van de geldende coronarichtlijnen.

Voorwaarden

  • Elk bedrijf kan maximum twee deelnemers afvaardigen per sessie.
  • Uw inschrijving geldt voor deelname aan de volledige reeks van vier sessies
  • U engageert zich actief deel te nemen aan alle sessies

De VLAIO subsidie van 70% werd reeds verrekend in de totale kostprijs! 

We nemen deel aan het Lerend Netwerk
Indien verschillend van bovenstaand adres
industriebeeld

Dit Lerend Netwerk maakt deel uit van het #industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners, waaronder Centexbel, een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

#industriepartnerschap #sterkondernemen