De naleving van de steeds strengere REACH-wetgeving is een grote uitdaging voor onze bedrijven. In deze masterclass worden de nieuwigheden van REACH in detail bekeken en wordt ook de wetgeving rond de Waste Frame Directive (WFD) opgefrist.

De nieuwigheden van het certificatiesysteem voor chemicaliën binnen OEKO-TEX® (ECO-paspoort) zullen worden toegelicht, alsook hoe gerecycleerde producten bij OEKO-TEX® worden behandeld. Er zal ook aandacht zijn voor een specifieke testmethode ontwikkeld door Centexbel om de aanwezigheid van gerecycleerd materiaal in het eindproduct aan te tonen. De masterclass eindigt met enkele interessante praktijkgetuigenissen, waarin de specifieke bedrijven uitleggen hoe zij omgaan met recycleren en welke technieken er bestaan: een producent van chemicaliën (CTF 2000) en een garenproducent (Aquafil).

Programma

Update REACH 2023: textiel wordt geviseerd

Deze presentatie zal na een beknopte samenvatting van het begrip REACH dieper ingaan op de recente beperkingen die voor textiel van kracht werden. Daarnaast zal er in detail bekeken worden welke restrictievoorstellen er momenteel op tafel liggen. Volgende thema’s komen zeker aan bod: huidsensibiliserende stoffen, bisphenolen, PFHxA, PFAS en gebromeerde brandvertragers.

Stijn Steuperaert, Centexbel


Nieuwigheden binnen het ECO-passport by OEKO-TEX®

Het ECO-passport systeem binnen het OEKO-TEX® portofolie is een certificatiesysteem voor chemicaliën en hulpstoffen die in de textielproductie worden gebruikt. Er is ook een link met het ZDHC verhaal (Level 1, 2 en 3). Binnen deze certificatie zijn er heel wat wijzigingen aangebracht. In deze presentatie zullen we dieper op de wijzigingen ingaan, alsook duidelijk schetsen waarvoor de verschillende ZDHC levels staan.

Stijn Steuperaert, Centexbel


Duurzaamheid in de chemische industrie - Case studie CTF2000 NV

Duurzaamheid is binnen de chemische industrie een uitdaging en hot item. De laatste jaren merken we binnen de markt een significant stijgende impact van wettelijke (product)eisen (REACH, UN POP – Dual Use – Drug Precursors,…), maar eveneens en even belangrijk de groeiende niet-wettelijke eisen vanuit de markt (OEKO-TEX®, ZDHC, GRS,…). CTF2000 NV (ISO9001 & ISO14001 gecertificeerd) heeft deze zaken steeds als hoogste prioriteit bekeken, en zal dit ook blijven doen mbt nieuwe toekomstige wetgeving. CTF2000 NV heeft operationeel een traditie in Vlaanderen om haar IBC’s retour te nemen van klanten en zelf te reinigen, en reduceert de afvalberg aanzienlijk door hergebruik van haar concentraat van de waterzuivering in specifiek ontwikkelde formulaties, ter illustratie hoe ‘afval’ kan omgezet worden in ‘materiaal’.  

Erwin Boenne, CTF2000 NV


Kaderrichtlijn afvalstoffen: Wanneer afvalstoffen niet langer afvalstoffen zijn, maar een product of secundaire grondstof

Vanuit de afvalstoffenrichtlijn worden bepalingen opgelegd om het omslag van ‘afval’ naar ‘secundaire grondstof’ te definiëren. Alhoewel er duidelijke parallellen zijn rond de invulling van deze bepalingen tussen de verschillende lidstaten, zijn er ook een aantal verschillen. In deze presentatie wordt toegelicht op welke wijze u aan deze ‘End-Of-Waste’ bepalingen dient te voldoen bij recyclage en op welke wijze u dit aantoonbaar kan maken.  

Erik Wuyts, Centexbel


Broodjeslunch


Detecteren van gerecycleerde materialen in eindproducten

Gezien het groot aantal claims dat gemaakt wordt omtrent recyclage, is het belangrijk om dat ook te kunnen controleren. De gemakkelijkste en goedkoopste controle kan plaatsvinden als er testen zijn die de gerecycleerde materialen kunnen detecteren. Eerst wordt uitgelegd waarom dat niet zo eenvoudig is. Daarna worden een paar testen besproken die ingezet kunnen worden, maar worden tegelijk ook de randvoorwaarden duidelijk van deze testen.

Veerle Herrygers, Centexbel


OEKO-TEX® en recyclage

OEKO-TEX® is al 30 jaar een wereldwijd gekend certificatiesysteem voor textielgoederen, productieprocessen en chemicaliën waarbij de veiligheid van de mens en natuur centraal staan. OEKO-TEX® wil het gebruik van gerecycleerde materialen dan ook graag mee ondersteunen, echter brengen deze wel bepaalde moeilijkheden met zich mee. De heterogeniteit van de instroom en de ongekende voorgeschiedenis van gerecycleerde materialen hebben dus geleid tot een aangepast testprogramma en bepaalde exclusies. Daarnaast wil OEKO-TEX® ook ‘Greenwashing’ tegengaan door extra aandacht te vestigen op het belang van controle op de afkomst van de materialen tijdens de audits van de bedrijven.

Jolien De Lepeleire, Centexbel


Building bridges between circular economy and bio-based economy

The presentation will cover Aquafil's journey to make the Nylon 6 supply chain more sustainable. The effort to develop and industrialize sustainable processes that use alternative feedstock (either waste or plant-based resources) instead of the traditional fossil-based one will be presented, as well as bottlenecks and challenges encountered in this journey.

Mattia Comotto, Aquafil

Deelname

€ 375,00 (excl. BTW)


De VLAIO steun van 70% is inbegrepen in de prijs!

Daarom komt deze opleiding NIET in aanmerking voor de VLAIO KMO-portefeuille

Inschrijven

Ik schrijf me in voor
Ik volg de masterclass

Om vlot toegang te krijgen tot het Technologiepark én gratis te parkeren, kan u hierboven uw nummerplaat vermelden. Vermeld enkel de cijfers en letters, bv. 1ABC123

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.

Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Graag vernamen wij u de naam van de vervanger.

industriepartnerschap-banner

Deze Masterclass maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 16 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van VLAIO. 


#industriepartnerschap #sterkondernemen