Programma

Ecodesign in een notendop

De implementatie van ecodesign in het ontwerpproces is een sleutel tot succes in de transitie naar een circulaire economie.

Karine Van Doorsselaer (Universiteit Antwerpen) bespreekt wat ecodesign precies inhoudt en de relatie met de circulaire economie. Verder gaat de aandacht naar hoe ecodesign geïmplementeerd wordt in het ontwerpproces met focus op een aantal 'Design for X' ecodesign vuistregels en de ecodesign tools.


EU Ecodesign verordening voor textiel in de maak, blik op de toekomst

De Europese Commissie richt zich tot de textielindustrie als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. Ze beschouwt de textielindustrie als één van de bepalende industrieën voor het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Een van de pistes is een Ecodesignrichtlijn of -verordening voor textiel.

Edwin Maes (Centexbel) verduidelijkt wat een Ecodesignrichtlijn of -verordening is en hoe deze eruit zou kunnen zien voor textiel. 


Ecodesign toegepast in de praktijk

Wat in theorie eenvoudig lijkt, blijkt in praktijk toch een zware klus te zijn.

Philippe Martens begeleidde al meerdere bedrijven in het toepassen van de Ecodesign principes op hun producten en diensten. Aan de hand van enkele sprekende voorbeelden, licht hij toe hoe bedrijven hun Ecodesign traject hebben aangepakt. 

Tarieven en Voorwaarden

Centexbel leden: 100 euro

Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Registratienummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.