Textiel maakt een groot deel uit van ons dagelijks leven: we vinden het niet alleen terug in kleding, maar ook in meubelen, medische en beschermende apparatuur, gebouwen en voertuigen. Het textielverbruik in de EU heeft de vierde grootste milieu- en klimaatveranderingsimpact, na voedsel, huisvesting en vervoer. De textielsector is de derde grootste verbruiker van water en land en komt op de vijfde plaats als verbruiker van primaire grondstoffen en op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen.

Er moet dus dringend actie ondernomen worden om deze impact te verkleinen. Tijdens deze ontbijtsessie stellen we enkele lopende onderzoeksprojecten voor die gericht zijn op een omschakeling naar een circulaire economie.

Programma

TEX2CE: van lineair naar circulair textiel
De textielsector kan nog heel wat stappen zetten om te komen tot een circulaire economie. Binnen de huidige markt worden grondstoffen voor de textielindustrie nauwelijks teruggewonnen, wat deels te wijten is aan de complexe samenstelling van de producten. Bovendien ondervinden bedrijven problemen bij het selecteren van de juiste recyclagetechnieken voor hun textielafvalstroom, de nodige partners alsook het geschikte businessmodel voor hun bedrijf en producten. Daarom is een heldere kennisverspreiding rond de mogelijkheden nodig zodat textielbedrijven stappen kunnen ondernemen naar circulaire economie. TEX2CE heeft als doel tegemoet te komen aan de noden van bedrijven die de omschakeling naar een circulaire economie willen maken door de kennis binnen Centexbel beschikbaar te stellen aan de sector.
Stijn Van Vrekhem, Centexbel

Ellie.Connect & RegioGreenTex: De kracht van open samenwerking & technologie voor de shift van lineair naar circulair
Ellie.Connect is het digitaal platform dat teams ondersteunt op weg naar duurzaamheid door het linken naar nieuwe connecties, kennis, expertise en talloze industrie voorbeelden. Door middel van open samenwerking, doorheen de volledige waardeketen, ondersteunt door digitale technologie, dient Ellie.Connect als een concreet startpunt bij vragen en biedt het altijd een volgende stap. 
Het RegioGreenTex-project, een I3-project geleid door Euratex, heeft tot doel de circulariteit in textiel in 11 Europese regio's te stimuleren. Ook hier zal digitale technologie een belangrijke rol spelen om transparantie en open samenwerking over grenzen heen te faciliteren.
Florence Lootens, Ariadne Innovation
 

Eco-design tool DECOAT
DECOAT is een Horizon2020 project dat gericht is op het vergroten van de circulariteit van textiel en plastics met een coating, die vaak nog niet gerecycled kunnen worden. De DECOAT oplossingen richten zich op het verwijderen van de coating aan het einde van de levensduur van het product, waardoor het textiel of de plastic gerecycled kan worden. Om ervoor te zorgen dat geïnteresseerde industrieën inzicht krijgen in de mogelijkheden (en limitaties) van de DECOAT oplossingen, is tijdens het project een Eco-design tool ontwikkeld. De Eco-design tool geeft advies over welke DECOAT oplossing het meest geschikt is voor de gebruiker en geeft informatie over verschillende aspecten van deze technologie, zoals de resultaten van de Life Cycle Assessment studie die tijdens het DECOAT project uitgevoerd zijn.
Brienne Wiersema, Ecomatters
 

Innovatie voor een circulaire toekomst voor textiel in Noord-West Europa
De Noord-West Europese textielindustrie verbruikt 17 miljoen ton aan niet-hernieuwbare grondstoffen per jaar, waardoor het één van de meeste vervuilende industrieën is. Circtex focust op de ontwikkeling van recyclage- en productietechnologieën in een gesloten procesketen voor PET werkkledij, om zo de hoeveelheid niet-hernieuwbare grondstoffen en de ecologische impact te verminderen. Werkkledij is het ideale startpunt voor een overkoepelende innovatie. Vele publieke tenders vragen voor circulaire productieprocessen. Verschillende technologieën en processen worden getest en ontwikkeld in een gesloten procesketen, waarbij ook het effect van gebruik op recycleerbaarheid in rekening gebracht wordt.
Edwin Maes, Centexbel

gratis deelname voor leden gebruikersgroep TEX2CE

Leden van de gebruikersgroep van TEX2CE kunnen gratis deelnemen aan deze ontbijtsessie.

U kan dit aanduiden door "lid gebruikersgroep TEX2CE" te vermelden in het vakje "Free comments, additional information", dat u helemaal onderaan het online registratieformulier terugvindt.

Tarieven en Voorwaarden

Centexbel leden: 100 euro

Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Registratienummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.