Textiel maakt deel uit van ons dagelijks leven: naast kleding zit het in meubels, medische en beschermende apparatuur, gebouwen en voertuigen. Maar hun impact op het milieu neemt toe. Er moet dringend actie worden ondernomen. Het textielverbruik in de EU is gemiddeld de vierde grootste bron van milieu- en klimaatveranderingsimpact, na voedsel, huisvesting en vervoer. Het is ook de derde grootste sector wat betreft waterverbruik en landgebruik, en de vijfde wat betreft het gebruik van primaire grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen.

Programma

Wordt een maand op voorhand gepubliceerd.

Tarieven en Voorwaarden

Centexbel leden: 100 euro

Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Registratienummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.