Op 5 december 2022 organiseren Centexbel en Fedustria naar jaarlijkse gewoonte de Studienamiddag “Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie”.

U wordt om 12.30 u. verwelkomd met een broodjeslunch. 

Halverwege het programma nodigen we u uit voor koffie, thee of frisdrank en krijgt u de gelegenheid de verschillende standen te bezoeken. 

We sluiten de studiedag af met een netwerkdrink.

Programma

13:00  inleiding – Fa Quix – Fedustria 


VLAREM-wijziging

Sinds 2017 is de Europese BBT-studie voor de textielindustrie (BREF TXT), die handelt over de voorbehandeling (bewerkingen zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag (zoals vermeld in de RIE-bijlage I, 6.2), in herziening. Eind 2022 wordt de publicatie ervan voorzien en vervolgens de integratie binnen VLAREM. Tijdens deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de BBT-conclusies inzake watergebruik, emissies naar water en lucht, en worden de belangrijkste besproken discussiepunten hierbij onder de aandacht gebracht.
Verder is er een voorliggende VLAREM-wijziging met een belangrijke impact op het aanvragen van lozingsnormen voor gevaarlijke stoffen: de karakterisering van de aanwezige gevaarlijke stoffen zal worden uitgevoerd gebaseerd op een chemische inventaris. Ook is er een voorstel van nieuwe aanpak bij stoffen waarvoor nog geen indelingscriterium is vastgelegd. 

Toelichting door Bruno Eggermont (Fedustria) & Dirk Weydts (Centexbel) i.v.m. huidige ontwikkelingen van de VLAREM-wijziging. 


Het Wezer Arrest: gevolgen voor afvalwaterlozingen

Een bestaande of nieuwe lozing van bedrijfsafvalwater mag nooit leiden tot een achteruitgang van de toestand van het waterlichaam waarop wordt geloosd. Ook de doelstellingen voor dat waterlichaam moeten haalbaar blijven. In de vergunningsprocedure worden daarom zowel het risico op achteruitgang, als het niet halen van de doelstellingen afgetoetst.

Toelichting door Jeroen Vanhooren en Joke Vandamme, VMM


WaterProof: Demoproject Tielt-Noord

Vlaanderen WaterProof past binnen het Blue Deal programma van de Vlaamse Regering om de strijd aan te gaan tegen droogte. Op het “bedrijventerrein Tielt Noord” wordt momenteel i.s.m. met de aanwezige bedrijven een proefproject uitgewerkt om waterwinsten te creëren, met als doel: 

  • Minder schade bij droogte en wateroverlast
  • Minder behoefte aan kostbaar kraanwater en schaars grondwater
  • Meer groen en een betere mobiliteit

In het project participeren verschillende partners, waaronder het textielbedrijf ITC, maar ook landbouwbedrijven en de lokale brandweer. 
De analyse-fase van het project, inclusief co-creatie met de lokale stakeholders en modelleringen, is afgerond. Vanaf 2023 start de implementatie en demonstratie van de waterwinsten.

Toelichting door Wim Schiettecatte (VITO) 


Hergebruik van proceswater

Voor afvalwaters die moeilijk te zuiveren zijn via klassieke biologische of fysicochemische technieken is indampen soms een alternatief. De condensaatstroom die hierbij wordt bekomen, is bovendien van hoge kwaliteit en kan dus opnieuw worden ingezet als proceswater. 

In deze presentatie neemt Danny Van der Schueren (Alpani) u mee in zijn zoektocht naar hergebruik van proceswater. Daarbij werd o.a. een pilootproef met indamper uitgevoerd.


De visie van de Minaraad op het Vlaamse Waterbeleid

Om de namiddag af te sluiten verwelkomen we Wim Van Gils (Minaraad), die een toelichting geeft rond het huidige Waterbeleid van de Vlaamse Regering.

Tarieven

  • Leden van Centexbel / Fedustria: 100 euro
  • Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549


Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.

Online inschrijven

Ik schrijf me in voor

Venue

Promoot uw producten en/of diensten

Zoals elk jaar kan u op de mini-tentoonstelling tijdens de studienamiddag Water uw diensten en producten voorstellen aan een professioneel publiek.
We bieden u ook de mogelijkheid een publicitaire flyer in te lassen in de documentatiemap die alle deelnemers ontvangen.

Mini-tentoonstelling = Stand + Flyer

  • De stand bestaat uit een tafel waarop u folders, displays en kleine toestellen kunt tentoonstellen
  • Prijs: 150 euro

Publicitaire flyer (A4)

  • inlassing reeds geprinte pagina: 50 euro
  • inlassing nog te printen publicitaire pagina zwart/wit: 75 euro
  • inlassing nog te printen publicitaire pagina in kleur: 100 euro

Alle prijzen zijn excl. BTW - Deelname aan de studienamiddag is niet in deze prijs begrepen.

Order your promotion stand / publicity insert

Select the event and publicity option.

Select the event
Your coordinates
I would like to order a stand (including publicity page)
Price: 150 euro - VAT and participation in event not included. 
I would like to order a publicity page and will send
VAT and particpation in event are not included in the above mentioned prices