Op maandag 4 december verwelkomen we u graag op de studienamiddag “Waterproblematiek in de Vlaamse textielindustrie”, waarbij we een blik werpen op de recente ontwikkelingen op vlak van beleid en technologie. Centraal dit jaar staan de BBT-studies rond de behandeling van PFAS-houdende waterstromen en de behandeling van concentraatstromen. We geven echter ook voldoende aandacht aan de technologische ontwikkelingen door het woord te geven aan verschillende technologieleveranciers tijdens de presentaties en minibeurs.  

U wordt vanaf 12u30 verwelkomd met een broodjeslunch. Halverwege het programma nodigen we u uit voor koffie, thee of frisdrank en krijgt u de gelegenheid de minibeurs te bezoeken. We sluiten de studienamiddag af met een netwerkdrink.

Programma

BBT-studie: PFAS Waterzuiveringstechnieken
Tim Goelen - VITO
Deze BBT-studie bekijkt het potentieel van verschillende scheidings-, concentratie- en destructietechnieken voor de behandeling van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater. 

Case rond sanering van PFAS-houdende waterstromen
Jeroen Delathouwer - Waterleau
De PFAS-verwijdering uit (afval)water is sterk afhankelijk van de concentratie en het type PFAS alsook van de watermatrix (zoutgehalte, organische componenten). Om de juiste saneringstrein uit te werken, is dan ook een testcampagne vereist. In dit kader assembleerde Waterleau een “PFAS-testbank” die uitgerust is met negen verschillende technologieën om de verwijdering van PFAS te kunnen testen. 


Minibeurs "Watertechnologieën"


BBT-studie rond behandeling van concentraatstromen
An Derden - VITO
Deze BBT-studie onderzocht het potentieel van verschillende technieken rond het behandelen en valoriseren van concentraatstromen. De geïnventariseerde technieken zijn o.a. gebaseerd op het gebruik van membranen, thermische technieken, oxidatietechnieken en biologische behandelingen. 

Behandeling van concentraatstromen en micropolluenten in afvalwater
Maarten Nagels - Pantarein
In aanvulling op de toelichting over de BBT-studie m.b.t. concentraatstromen worden enkele praktische voorbeelden gegeven van het gebruik van membraangestuurde en oxidatieve waterbehandelingsstappen.  

Aanpak van waterschaarste en droogte
Sofie Herman - VMM
De algemene aanpak van waterschaarste als gevolg van droogte en de recente evoluties met betrekking tot deze aanpak worden toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op zowel de structurele, proactieve aanpak om zich beter te wapenen tegen waterschaarste als op de reactieve aanpak wanneer er waterschaarste dreigt.

Tarieven

  • Leden van Centexbel / Fedustria: 100 euro
  • Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549


Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.

Online inschrijven

Ik schrijf me in voor

Venue