Vorming Milieu & Energie (VME) is al meer dan 25 jaar hét leertrefpunt voor milieucoördinatoren om hun milieukennis te actualiseren en zo te anticiperen op de op til zijnde wetswijzigingen. De focus ligt op informatie toegespitst op de sectoren textiel, textielverzorging en hout en meubel. Uiteraard zijn ook deelnemers uit andere industriële sectoren welkom. Via een associatie kunnen werknemers uit de confectie- en kunststoffensector zelfs participeren aan het ledentarief.

Het beproefde recept wordt door de jaren heen onveranderd aangehouden:

 • een aanbod van concrete, praktijkrelevante topics waar de aanwezigen écht iets aan hebben en waarmee ze aan de slag kunnen gaan in hun onderneming
 • een welgekozen mix van sectoreigen sprekers en externe praktijkdeskundigen
 • vier indoor vormingssessies en één inspirerend bedrijfsbezoek

Daarenboven is VME een netwerkplatform voor het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere bedrijven. Dit krijgt u er als extraatje met onmiskenbare meerwaarde bij.
U kunt zich inschrijven per afzonderlijke sessie of kiezen voor een VME-bedrijfsabonnement, waarbij u van een mooie korting geniet. U bepaalt dan zelf wie deelneemt per sessie.

De cyclus beantwoordt aan de verplichte navorming voor milieu-coördinatoren van 30 uren op jaarbasis.

Alle deelnemers ontvangen een attest.

Brochure VME 2022-2023

Programma

15-09-2022 - Duurzaam omgaan met Verpakkingen

 • Duurzame verpakkingen
 • Regelgevingen inzake etikettering van verpakkingen in het buitenland
 • Eisen met betrekking tot recycled content verpakkingen in het buitenland

24-11-2022 - Energie & Klimaat

 • Update energiewetgeving voor zowel energie-intensieve als niet-energie-intensieve bedrijven
 • Vergroening warmtevraag
 • Hoe evolueren naar klimaatneutraliteit?

19-01-2023 Duurzaam gebruik van chemicaliën

 • Ontwikkelingen binnen REACH & POP en de BBT studie m.b.t PFAS
 • Wijzigingen n.a.v. de nieuwe BBT-studie m.b.t. inkuipingen bij opslag van gevaarlijke stoffen
 • Screening van gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater m.b.v. de chemische inventaris, n.a.v. de wijzigingen in Vlarem II en BREF textiel

16-03-2023 Lucht en geur

 • Luchtzuiveringstechnieken en monitoring i.f.v. de BREF textiel
 • Stand van zaken in het kader van de lopende BBT-studie ‘Opstellen van een normenkader en emissiegrenswaarden voor emissies van PFAS naar de lucht’
 • In kaart brengen en aanpakken van geurproblematiek


25-05-2023 Bedrijfsbezoek

 • Toelichting bij het milieubeleid, visie en organisatie
 • Rondleiding

Omwille van het beperkte aantal plaatsen, krijgen VME-abonnees voorrang

Organisatie