OVAM gaf Centexbel, het Belgisch kennis centrum voor textiel, de opdracht om onderzoek te voeren naar de voornaamste "verdoken" bedrijfstextielstromen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd een guideline opgesteld. Deze gids wil producenten, leveranciers en gebruikers van bedrijfstextiel inspireren en aanmoedigen om het circulaire verhaal een stevige boost te geven! 

Gids Nederlands

Gids Engels

OVAM circular professional textiles

Waarom ligt de focus op bedrijfstextiel?

Voor deze stroom zijn de materiaalstromen en de samenstellingen gekend en kunnen na verwerking interessante grondstoffen gewonnen worden voor de productie van nieuw textiel en/of andere producten zoals kunststoffen en composieten.

In tegenstelling tot consument-gebonden fashion-kledij, wordt werk- en beschermkledij nog altijd in Europa ontwikkeld en/of geproduceerd. Bijgevolg vormt het een economisch belangrijk domein, waar meerdere Vlaamse productiebedrijven een prominente rol in spelen. De grote betrokkenheid van de eigenaars en eindgebruikers (onderneming, wasserij, linnenverhuurder, overheden, ...) bij het ontwerp van werk- of beschermkledij is een unieke opportuniteit om bedrijfstextiel duurzamer en ook circulair te maken.