Het materialenscanprogramma van het Agentschap Ondernemen en OVAM ging in 2014 van start en biedt uw productiebedrijf een gratis eerstelijns materialenscan aan om u op weg te helpen naar een duurzamer gebruik van grondstoffen. De materialenscan helpt u besparen op materiaalkosten en verlaagt uw milieu-impact. Bijna 100 kmo’s hebben ondertussen een materialenscan doorlopen. De bevraging van een eerste groep van 50 deelnemers bevestigt het belang en de mogelijkheden van duurzaam materiaalgebruik. Grondstoffen vertegenwoordigen gemiddeld meer dan 53% van de totale bedrijfskosten, veel meer dan bijvoorbeeld energie- of personeelskosten. Gemiddeld 18% van de aangekochte grondstoffen komen uiteindelijk niet in een verkoopbaar product terecht. Door het verlies aan grondstoffen terug te dringen, kan uw bedrijf dus flink wat geld besparen en vrijmaken om te innoveren en nog sterker in de markt te staan.
      “Dankzij de Materialenscan hebben we ons grondstoffenverbruik door een andere bril kunnen bekijken en meteen de punten in kaart kunnen brengen én evalueren die voor verbetering vatbaar waren. Bovendien konden we de effecten ervan onmiddellijk kwantificeren.” Ward Verstraete, R&D en production manager, Alfatex
De materialenscan is weliswaar een eerste, maar belangrijke stap om het materialengebruik en –verbruik in uw bedrijf te optimaliseren! Bovendien is het gratis en wordt u begeleid door specialisten uit de textiel- en kunststofverwerkende sector. Na de scan heeft u een zeer goed zicht op die punten waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. Indien u uw materialenbeheer wil optimaliseren door een scan in uw bedrijf te laten uitvoeren, of als u hierover nog vragen heeft, contacteer Stijn Devaere