Sinds 11 maart 2015 is met het optrekken van de steunpercentages de strategische ecologiesteun opnieuw gestart, nadat de steunpercentages in juni vorig jaar op 0 % werden gezet. Er werd gekozen voor een vereenvoudigde subsidietabel voor de drie types van investeringen (milieu-investeringen, investeringen ten behoeve van energiebesparing en investeringen ten behoeve van energie uit hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling). Lees meer Bron: Vlaamse agentschap ondernemen