Kortrijk, epicentrum van kunststofcluster

De integratie van het Vlaamse Kunststofcentrum (VKC) in Centexbel onderstreept de toonaangevende rol van de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen in West-Vlaanderen. De Provincie West-Vlaanderen vertaalt hiermee het Nieuw lndustileel Beleid van de Vlaamse regering naar de West-Vlaamse kmo's. Centexbel, het wetenschappelijke en technische centrum van de Belgische textielnijverheid, en VKC, het technische centrum voor de kunststofverwerkende industrie, bundelen hun krachten in een ruimere cross-sectorale samenwerking. Jean de Bethune: 'De textiel-en kunststofsector zijn sterk vervlochten met West-Vlaanderen.'

Doel?

Een versterkte dienstverlening aan bedrijven aanbieden. De textiel-en kunststofsector zijn sterk vervlochten met West-Vlaanderen. Begin vorige eeuw floreerde de vlasindustrie aan de Leie. De nood aan efficiëntere vlasproductie en de hieruit voortvloeiende automatisering deden een sterke economische cluster ontstaan. De opkomst van de synthetische vezel vanaf de jaren 50 betekende de start van een nieuwe industrietak met ongekende mogelijkheden. Vandaag werken meer dan 11.000 West-Vlamingen in de textielsector, goed voor ruim 60 procent van de totale Vlaamse tewerkstelling in textiel.

Raakvlakken

'VKC en Centexbel hadden al heel wat raak­vlakken: zowel de kunststofverwerkende industrie als de textielindustrie is een belang­rijke downstreamgebruiker van de chemische industrie voor polymeren', weet Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelings­maatschappij (P0M) West-Vlaanderen. 'De uitdagingen voor VKC en Centexbel zijn gelijklopend: de energieproblematiek, de bewustwording bij bedrijven van de noodzaak aan duurzaam materiaalgebruik en de komst van nieuwe biogebaseerde grondstoffen. Klanten en leden van VKC krijgen door de fusie ook toegang tot de expertise en analysecapaciteit van Centexbel.' De P0M West-Vlaanderen investeerde samen met Centexbel in een uitgebreid pakket testingfaciliteiten in het VKC. 'Deze integratie is een uitvloeisel van de werking van de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen die de P0M heeft gelanceerd', vertelt Jean de Bethune. 'Deze Fabriek focust zich op de kunststoffen-, textiel-en designindustrie. Onder impuls van de POM bundelen belangrijke Vlaamse spelers hun krachten. Centexbel, essencia, Sirris, Flanders' Plastic Vision en Flanders lnshape bouwen samen met Howest, VIVES, Kulak, Kulab, UGent Campus Kortrijk en Syntra West vanuit Kortrijk voort aan een sterke Vlaamse kunststoffencluster. De Fabrieken voor de Toekomst vormen de speerpunt van West Deal, het strategische economische transformatieplan voor de Provincie West-Vlaanderen.' Het artikel (pdf)