Van Customer Value naar Business Value: Succesvolle nieuwe of verbeterde producten en diensten ontwikkelen op basis van klanteninzichten, die een waarde creëren voor de klant en zakelijk succes genereren voor het bedrijf. Het algemeen doel van het project is om de methodologie rond User Centred Design uit te breiden tot een methodologie van User Centred Value & Business Design. Hierbij wordt gestreefd naar 1 standaardmethode die bedrijven kunnen gebruiken met een minimale inzet van (externe) begeleiding.

Concrete doelstellingen:

  • Ontwikkelen van een multifunctionele(re) aanpak in het ontwerpproces waardoor zowel de productontwikkelaars en designers als de innovatie-ingenieurs als de marketing en verkoopverantwoordelijken betrokken worden bij de ontwikkeling (of verbetering) van producten of diensten (het overbruggen van de kloof tussen design thinking en business thinking).
  • Ontwikkelen van een ontwerpproces gericht op het combineren van de wenselijkheid (is er een behoefte?) en technische maakbaarheid met de economische haalbaarheid (zijn er voldoende betalende klanten?).
  • Ontwikkelen van een nieuw productservicesysteem tijdens het ontwerpproces dat ervoor zorgt dat er een herontwerp mogelijk is van de manier van verkopen, prijszetting en marketing.
Er wordt verwacht dat dankzij deze vernieuwde methodologie de efficiëntie en de effectiviteit van het productontwikkelingsproces verhoogt (10% minder ingezette menstijd, verlaging doorlooptijd van idee tot product met 30%) en dat er door de verbeterde waardevalorisatie meer en betere innovaties op de markt komen die aan een hogere prijs kunnen worden verkocht. IWT VIS-traject nr. 150240
Project funding:
Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen