In samenwerking met Centexbel startte het Textiel onderzoeklabo TO2C van de vakgroep Mode-, textiel- en houttechnologie van de Hogeschool Gent op 1 februari 2013 het IWT TETRA-project ProCOM op. Zowel in de normalisatiecommissies, tijdens de productontwikkeling als bij de aankoop van werkkleding wordt te weinig aandacht besteed aan de comforteisen van de eindgebruiker. Ook het wassen/onderhoud heeft een grote invloed op zowel de kwaliteit als het comfort van werk- en beschermende kleding. Bovendien wordt er te weinig gecommuniceerd tussen de textielproducent, de confectioneur en de professionele wasserij. Het project ProCOM loopt nog tot 31 januari 2015 en heeft tot doel de bedrijven de noodzakelijke kennis aan te reiken om op een gestructureerde wijze de juiste keuzes te maken bij het ontwerpen, aankopen en onderhouden van werkkleding. Er worden ook nieuwe producten ontwikkeld die beantwoorden aan de comfortverwachtingen van de eindgebruiker. Het project bevordert bovendien de netwerking tussen de verschillende actoren in de supply chain voor een betere uitwisseling van informatie wat de kwaliteit- en comfortborging ten goede komt. Tenslotte wordt een procedure ontwikkeld om na te gaan of de eindgebruiker zich comfortabel voelt in zijn werkkleding en of dit gevoel ook behouden blijft na het industrieel wassen van de kleding. Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit project, neem contact op met: Alexandra De Raeve Vakgroepvoorzitter mode-, textiel- en houttechnologie Hogeschool Gent alexandra.deraeve@hogent.be
Project funding:
Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen