Duurzaamheidsclaims zijn hot! In deze ontbijtsessie bekijken we welke labels u kunt gebruiken om uw duurzaamheidsclaim hard te maken. We overlopen wat gecoverd wordt, hoe de certificatie verloopt en welke inspanningen dit van uw bedrijf vergt.

Programma

Overzicht Duurzaamheidslabels

Duurzaamheid wint terecht aan belang met als gevolg dat duurzaamheid een commerciële waarde inhoudt. Hierdoor worden tal van claims gemaakt. Deze gaan van het algemene “duurzame” tot zeer specifiek “diervriendelijke wol”. Centexbel onderzocht een aantal labels en geeft een overzicht van labels die circuleren in de textielindustrie.
Edwin Maes, Centexbel


Specifieke vereisten voor de certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem van recyclage- en productiebedrijven

QA-CER wil het kwaliteitssysteem borgen met betrekking tot het recyclageproces en het gebruik van recyclaat, zowel op het vlak van het recyclaatgehalte als op het vlak van de kwaliteit van het eindproduct, om op die manier het duurzaamheidprincipe te ondersteunen.
Wim Grymonprez, Centexbel-VKC


Certificeren en labelen van niet schadelijke textielartikelen

Textiel dat vrij is van schadelijke stoffen en geen negatief effect heeft op de gezondheid van de consument kan aangetoond worden via het STANDARD 100 by OEKO-TEX® certificaat. Na het in kaart brengen van het productieproces en de gebruikte chemicaliën wordt het textiel getest en beoordeeld. Dit systeem laat bedrijven toe textiel te certificeren bij elke productiestap, volgens de eindtoepassing en op verschillende niveaus van chemische vereisten.
Filip Govaert, Centexbel


Duurzame textielproductie

Duurzame textielproductie of “Sustainable Textile Production” (STeP by Oeko-Tex®) is een certificatieprocedure die bestaande productieprocessen analyseert en beoordeelt op het gebruik van milieuvriendelijke technologieën en producten, het naleven van sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden en de milieu-impact van de productiesite. STeP by Oeko-Tex® biedt productiebedrijven de mogelijkheid om via een modulaire analyse verbetervoorstellen te realiseren naar kwaliteitszorg, opslag en gebruik van chemicaliën, milieubescherming, milieumanagement, sociale verantwoordelijkheid, gezondheid en veiligheid.
Dirk Weydts, Centexbel


 

Tarieven en Voorwaarden

Centexbel leden: 100 euro

Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.