Brandgevaar ontstaat wanneer de geschikte omstandigheden aanwezig zijn: brandbaar materiaal, zuurstof en ontstekingsbron. Kunststoffen ontbranden gemakkelijk, bereiken hoge temperaturen tijdens de verbranding en ze geven toxische gassen vrij. Het zijn vooral deze toxische producten die dodelijke slachtoffers maken, waarbij koolstofmonoxide (CO) de grote boosdoener is.

Vlamvertragers voor kunststoffen: Wat zijn de nieuwste eisen en technologieën in vlamvertraging voor kunststoffen?

Uit gesprekken van Flanders’ PlasticVision met bedrijven blijkt immers dat de industrie nood heeft aan informatie over vlamvertragers, zowel over de producten, synergetische effecten, toxicologische en ecologische eisen (+ REACH) als over de wettelijke eisen van de verschillende toepassingen. Daarom ontwikkelt FRoptiPLAST een methodiek om de antwoorden tot in de Vlaamse bedrijven te brengen die zullen verzameld worden door de zoektocht naar beschikbare technieken en producten de methodes om kunststoffen optimaal vlamvertragend te maken. Het gebruik van de methodiek en haar implementatie kan verder worden uitgewerkt in een vervolgtraject/project. Centraal in deze studie staan de alternatieve producten en eisen. De studie geldt voor de verschillende producten (thermoplasten, thermoharders, rubbers) en verwerkingstechnieken (vb. compounderen, spuitgieten, extrusie, thermoformeren). Uit deze haalbaarheidsstudie kan dan een project opgestart worden om deze technieken te implementeren in de bedrijven die participeren in het project en bij andere mogelijke partners.

De haalbaarheidsstudie wil een overzicht geven van:

  • de verschillende beschikbare vlamvertragers, synergetische effecten en hun bruikbaarheid voor de Vlaamse kunststofbedrijven
  • het recente onderzoekslandschap (octrooilandschap) om ook de allernieuwste technieken mee te nemen
  • de recente regelgeving, milieuwetgeving en toxicologie

FRoptiPLAST heeft tot doel een methodiek uit te werken om Vlaamse bedrijven inzicht te geven in de recente regelgeving zodat hun producten aan die eisen kunnen beantwoorden.

Project funding:
Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen
Catalisti