I-TEX richt zich hoofdzakelijk tot B2B textielbedrijven in Vlaanderen die de ambitie hebben om via e-commerce hun business model te transformeren. De transformatie gaat van een model waar producten worden verkocht via tussenschakels naar een business model waar de producten niet enkel via distributeurs, maar ook via e-commerce aan de eindklant worden verkocht. We onderzoeken welke voorwaarden noodzakelijk zijn voor een succesvolle transformatie van een B2B bedrijfsmodel naar een een gemengd bedrijfsmodel “B2B én e-B2C”.

Doelstellingen

  • Handleiding opstellen voor (textiel)bedrijven om met e-commerce te beginnen, meer specifiek eigen producten online te verkopen
  • Begeleiding van een aantal bedrijven in het project met de opstart van hun e-commerce traject

I-TEX is een gezamenlijk project van Centexbel, Arteveldehogeschool en Flanders Inshape in het kader van de geoormerkte IWT-middelen van Flanders Inshape.

Project funding:
Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen