ecytwin

Europa presenteerde zijn ambitieuze Green Deal het afgelopen jaar. Textiel, kunststoffen en verpakking zijn bij naam genoemd in dit plan. Deze policy lijdt tot tal van wetsvoorstellen op Europees en Nationaal niveau. Zo wordt er gesproken over een uitgebreide productverantwoordelijkheid, eco-labeling, taks-shift, verplicht aandeel recycled content, 100% duurzaam aankopen…

Om al deze wetgeving te ondersteunen zijn tal van normalisatie initiatieven op gang getrokken. Deze normen zullen van grote invloed zijn om de textiel-, kunststof- en verpakkingsindustrie.

Centexbel heeft in het kader van het ECY-TWIN Interreg-project een spiegelcomité “Circulaire economie en duurzaamheid voor textiel en kunststoffen” in het leven geroepen.  Dit heeft tot doel om

  1. onze industriële partners te informeren en hen de mogelijkheid tot input te geven omtrent alle bovenvermelde activiteiten binnen deze CEN- en ISO-werkgroepen, zonder dat ze zich in deze werkgroepen hoeven in te schrijven;
  2. en om hun input en feedback te krijgen omtrent één of meerdere normontwikkelingen of andere onderwerpen die in deze comités aan bod komen.

In dit spiegelcomité zullen alle normen en relateerde onderwerpen met betrekking tot de circulaire economie, duurzaamheid en relateerde onderwerpen besproken worden. Zodoende wordt de industrie geïnformeerd en gehoord. 

Op 14 januari 2021wordt de werkgroep toegelicht en beslist worden welke werkgroepen actief opgevolgd worden. 

Inschrijving en verdere informatie

Voor bijkomende informatie en om in te schrijven voor deze informatievergadering graag een e-mail sturen naar Edwin Maes (em@centexbel.be) en Karin Eufinger (ke@centexbel.be). Bij inschrijving zal u een uitnodiging voor het virtuele platform ontvangen (MS TEAMS) zodat u Corona proof online de meeting kunt volgen.

Kan u niet deelnemen maar wilt u graag lid worden van dit spiegelcomité, laat het ons weten. 

download informatiefiche (pdf)

agenda