Op 30 juni 2021 gaat een nieuw Lerend Netwerk van start. 

Hoe kan uw bedrijf (nog) sterker voor de dag komen en het hoofd bieden aan de grote uitdagingen die op ons afkomen?
 
Om uw bedrijf of organisatie te versterken en een plan van aanpak uit te werken waarmee u de duurzaamheidstroeven van uw producten en/of diensten optimaal in de markt kan plaatsen, hebben Centexbel en Ernst & Young – met steun van Vlaio - een Lerend Netwerk opgericht, waarin we u 5 sessies (en twee open webinars) van een halve dag aanbieden rond thema’s zoals:

  • Gerichte analyse van wat duurzame innovatie kan betekenen voor uw bedrijf
  • Europese en regionale regelgeving rond circulaire economie en hun impact op uw bedrijfsvoering
  • Circulaire economie als opportuniteit! Een circulaire economie tracht producten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem te houden zonder aan kwaliteit in te boeten. Het gaat niet enkel over recycleren, maar ook over het herdenken van systemen en producten, het overschakelen op bio-gebaseerde, hernieuwbare grondstoffen, over eco-design met het oog op refurbishing en recyclage, over het verminderen van energie- en grondstofverbruik, over het aantrekken van nieuwe klanten, het versterken van partnerschappen, innovatie, enz. Dit betekent dat ook een aanpassing of bijsturing van het bestaande businessmodel en de actuele bedrijfsvoering.

The time is now! Uit recente studies blijkt immers dat circulaire bedrijven over meer veerkracht beschikken en de COVID-crisis beter weerstaan!

Het programma

Het programma bestaat uit 5 sessies en 2 extra webinars (op een af te spreken datum) waarin een behandeld thema verder wordt uitgediept.


Webinar: Design Thinking

De kracht van Design Thinking zit hem niet zozeer in de vormgeving, maar in de processen die tot deze vormgeving leiden.
Design Thinking heeft zowel een creatieve (iets nieuws bedenken) als een analytische kant (planmatig werken).
Aan de hand van de tools en methodieken kunnen bedrijven op een gestructureerde manier innoveren.

Design Thinking is een krachtige competentie die de deelnemers zullen kunnen toepassen doorheen de opleiding en daarbuiten.


Webinar: Financieel plan

Deze webinar wil deelnemers die weinig of geen ervaring hebben met de opmaak van een financieel plan hiermee vertrouwd maken in voorbereiding op de haalbaarheidsstudie (zie sessie 4).

30/06: Sessie 0: Video-opleiding

Introductie Circulaire Economie & Business Model Innovation (theorie)

Welke opportuniteiten biedt de circulaire economie aan toekomstgedreven, innovatieve ondernemingen? Met welke tools kunnen we een bestaand of nieuw businessmodel in kaart brengen?

Alle deelnemers ontvangen een video.


31/08: Sessie 1:

Business Model Innovation (praktijk) & Materialen en Productie

Tijdens deze sessie leert u de mogelijkheden kennen om het verbruik van energie, water en materialen te reduceren in processen en producten én hoe u uw bedrijfsmodel kan herdenken in termen van "lokaal", "recycleerbaar" en "circulair".

U krijgt een uitgebreid inzicht in de opportuniteiten van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie.


28/09: Sessie 2:

Producten en Diensten

We laten de deelnemers samenwerken en elkaar aanmoedigen om de circulaire principes in hun business model te integreren op basis van een breed overzicht van de circulaire principes en de daaraan verbonden opportuniteiten en van een uitgebreid inzicht in de mogelijkheden tot financiering van circulaire projecten (inclusief steunmaatregelen).


26/10: Sessie 3:

Organisatie en Financiering

De deelnemers stellen hun circulaire ideeën voor integratie in het eigen business model voor aan elkaar en krijgen tools aangereikt om de haalbaarheid van de ideeën te evalueren en om te zetten in een concreet stappenplan.


30/11: Sessie 4:

Haalbaarheidsstudie van uitgewerkte Circulaire Economie businessmodel innovaties & beslissingsmatrix

Tijdens deze sessie ondersteunen we de deelnemers individueel bij het finaliseren van hun ondernemersplan en haalbaarheidsstudie zodat de opleiding kan uitmonden in concrete realisaties.

Doorheen de opleiding heeft de deelnemer een eigen business plan opgemaakt en vervolgens aangepast om in te spelen op de circulaire principes. De begeleiding heeft als doel om met de deelnemer een plan van aanpak te finaliseren zodat de deelnemer een duidelijk overzicht heeft van de concrete stappen die kunnen ondernomen worden om de circulaire principes in de eigen organisatie in de praktijk te brengen.

Wie zijn we en hoe kunnen we u helpen meer circulair te worden?

Ernst & Young helpt ondernemers in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Om de opportuniteiten van circulaire economie samen met de ondernemers te identificeren maken we gebruik van de “Resilience Design methode”. Deze methode brengt de circulaire principes op een toegankelijke manier aan, laat toe om in te spelen op de specifieke situatie van de ondernemer en zet aan om concreet actie te ondernemen.

Centexbel behoort tot de top van onderzoekscentra op het vlak van hernieuwbare bio-gebaseerde materialen, energie-, water- en solvent besparende productieprocessen, reductie van emissie, recyclagetechnieken, circulaire processen, enz. Via onderzoeksprojecten en studies bouwen we onze kennis steeds verder uit.  Deze expertise helpt ons bedrijven te begeleiden in hun transitie naar een circulaire economie via een ruim, flexibel en bedrijfsgericht aanbod van advies, infosessies, conferenties, publicaties, pilootplatformen en (internationale) netwerking. 

Kostprijs per bedrijf

Deelname aan de vijf sessies (en 2 open webinars): € 704 

Fysieke meetings, onder voorbehoud van de geldende coronarichtlijnen.

Voorwaarden

  • Elk bedrijf kan maximum twee deelnemers afvaardigen per sessie.
  • Uw inschrijving geldt voor deelname aan de volledige reeks van vijf sessies
  • U engageert zich actief deel te nemen aan alle sessies

De VLAIO subsidie van 70% werd reeds verrekend in de totale kostprijs! 

ik schrijf me in voor het lerend netwerk duurzame businessmodellen
industrienetwerk

Dit Lerend Netwerk maakt deel uit van het #industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners, waaronder Centexbel, een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

#industriepartnerschap #sterkondernemen