Programma

Voormiddag (8.30 - 12.00)

VME sessie "Substitutie van zorgwekkende stoffen"

Update REACH 2022

Stijn Steuperaert, Centexbel

Na een algemene introductie van REACH, worden de belangrijke wijzigingen die in 2021 werden doorgevoerd toegelicht. Thema’s als REACH SVHC, annex XIV en XVII komen aan bod. Daarnaast wordt het belang van bestaande labels verduidelijkt en beschrijven we hoe de overheid marktcontroles uitvoert.


Chemicaliën in textiel worden geviseerd: CMR, skin sensitizers, PFAS, formaldehyde

Stijn Steuperaert, Centexbel

REACH Annex XVII voegde de afgelopen jaren heel wat beperkingen voor de textiel- en kunststofsector toe. We bespreken de nieuwe beperkingen en beperkingsvoorstellen in detail gaan eveneens dieper in op de gevolgen ervan voor onze sector.


Toelichting POP-verordening

Tine Cattoor, essenscia

De POP verordening 2019/1021 betreffende de persistente organische polluenten (zoals gebromeerde vlamvertragers, PFOS/PFOA …) zet de wereldwijde afspraken van de Stockholm conventie om in Europees recht. Deze verordening bevat zowel verplichten rond het (niet) op de markt brengen van POP stoffen, als over afvalbeheer. Sinds de herziening in 2019 speelt ook ECHA een rol in het voorstellen van stoffen voor de Stockholm Conventie. 

Namiddag (12.30 - 15.30) 

Masterclass Chemie 2022

Chemical strategy for sustainability (CSS): towards a toxic free environment 

Dunja Drmac, CEFIC

The Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) is an essential part of the Green Deal and its zero-pollution ambition. The CSS aims to boost innovation for safe and sustainable chemicals, increase protection of human health and the environment, and strengthen chemicals legislation. The question is how to reconcile sustainability and competitiveness. The presentation will dive into main legislative and non-legislative initiatives of CSS, present CEFIC advocacy work, its link with other value chain actors and plans to turn the Chemicals Strategy into a growth strategy. 


Recyclage van EOL PU-schuimen

Koen Sijsmans, Federal Eco Foam

Via mechanische recyclage maakt Federal Eco Foam deel uit van de circulaire oplossing voor het herwaarderen van productieresten en end of life flexibele PolyUrethaan schuimen.
De uitdaging, zoals voor alle recyclage, is het compliant op de markt brengen van de nieuwe producten, die gebaseerd zijn op de materialen van 10, 15 jaar of langer geleden.
In de presentatie gaan we dieper in op de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.


Uitdagingen en kansen in moleculaire recyclage van omkeerbare polymeren

Het populairste ticket van de economie of giftige technologie vermomd als de oplossing?

Josse Kunst, Cure Technolgy

ONLINE

De wereld staat voor ongekende uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, vervuiling en schaarste aan hulpbronnen. Veel discussie in de industrie is gericht op chemische recyclage als een wondermiddel om alle problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd met kunststoffen op te lossen. Aan de andere kant zijn NGO's erg kritisch en schetsen ze een beeld van window dressing door de industrie met potentieel zeer negatieve nadelen. Wat is er nu echt aan de hand en moeten we met één blik naar chemische recyclage kijken of zijn er verschillen per type polymeer? In deze lezing zal ik me concentreren op de zogenaamde reversibele polymeren zoals polyester, polyamide 6 en polymelkzuur.


Chemische recyclage

Nick Alderweireldt, Indaver & Elke Van Asbroeck, Apeiron-Team NV

ONLINE

Het leidt geen twijfel: hergebruik in de eerste plaats en recyclage op de tweede plaats zijn meer dan ooit key om een circulaire economie te bewerkstelligen.
We zien een shift van lineaire naar “service” gedreven business modellen, waarin “design voor hergebruik” en “design voor recyclage” aan belang winnen. Hierbij hoort het maken van de optimale keuze van recyclage techniek, met andere woorden, welke techniek leidt tot het meest hoogwaardige product met de minste energie-input. Eén ding is zeker: elke vorm van recyclage heeft zijn plek onder de zon, en deze wordt bepaald door de kwaliteit van de afvalstromen.

 

Deelname

Deelnameprijs: 240 euro (excl. BTW) voor de volledige dag.

Uw inschrijving geldt voor de volledige dag. Indien u enkel de VME sessie in de voormiddag wenst bij te wonen, kan u zich via Cobot inschrijven


De VLAIO subsidie van 70% werd verrekend in deze kostprijs!

Ik schrijf me in voor
Ik volg de VME en Masterclass sessies
Ik neem deel aan de broodjeslunch

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.

industrienetwerk

Deze Masterclass maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 16 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Industrie 4.0, Digitalisering & Duurzaamheid. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen. 
 

#industriepartnerschap #sterkondernemen