Chemicaliën zijn de alfa en omega van de textiel- en kunststofverwerkende industrieën. Maar hun gigantisch succes als grondstof, hulpstof... is niet zonder gevolgen gebleven: wereldwijd worden steeds meer mensen blootgesteld aan steeds grotere hoeveelheden synthetische chemicaliën. De jaarlijkse productie van chemicaliën groeide van één ton in de jaren 1930 tot ruim 500 miljoen ton vandaag.

Programma

Chemicaliën in textiel liggen onder vuur

De jongste jaren lanceerde REACH in annex XVII tal van voorstellen om het gebruik van chemicaliën aan banden te leggen, waarvan verschillende een impact hebben op de textielindustrie. Na een algemene, beknopte uitleg over de REACH verordening, gaat Stijn dieper in op de restrictielijst van REACH (Annex XVII), en wordt vooral aandacht besteed aan textielrelevante stoffen.

Stijn Steuperaert, Centexbel


Screening van alternatieve vlamvertragers voor interieurtextiel

In het Europese LIFE Flarex project evalueren we alternatieven voor gehalogeneerde vlamvertragers, antimoonoxide en formaldehyde vrijstellende vlamvertragende behandelingen. Naast hun technische performantie gaan we ook hun effect na op mens en milieu via risicoanalyses, LCA, enz.

Ine De Vilder, Centexbel


Fluorocarbon-vrij textiel: een opportuniteit of een uitdaging

Omwille van de REACH verordening moet de textielindustrie zich voortdurend aanpassen. David bespreekt de implementatie van C6 en C8 fluorocarbonvrije producten in textielverdeling en de ontwikkeling van nieuwe afstotende producten.

David De Smet, Centexbel
 


 

Tarieven en Voorwaarden

Centexbel leden: 100 euro

Andere deelnemers: 120 euro

kmo-portefeuille 

Erkenningsnummer Centexbel DV.O101549

Uw inschrijving is enkel geldig na ontvangst van onze elektronische bevestiging.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW. Eventuele annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de sessie wordt geen terugbetaling voorzien. Deelnemers kunnen zich ten allen tijde door een andere persoon laten vervangen. In dit geval worden geen extra kosten aangerekend. Gelieve wel de naamsverandering door te geven.