STeP by OEKO-TEX®: de impact calculator

impact calulator step

Bereken uw koolstof- en watervoetafdruk

STeP by OEKO-TEX® bedrijven kunnen hun koolstofuitstoot en impact op het waterverbruik meten en rapporteren - op het niveau van het bedrijf, per verwerkingsstap of voor 1 kg materiaal. Als onderdeel van de routekaart naar uitmuntendheid heeft het STeP by OEKO-TEX® programma een eenvoudige, gebruiksvriendelijke digitale tool ontwikkeld waarmee bedrijven hun koolstof- en watervoetafdruk kunnen berekenen: DE IMPACT CALCULATOR.

De impactcalculator geeft productiefaciliteiten een eerste schatting en beoordeling van de materialen en processtappen die het meest bijdragen aan hun totale milieu-impact. Deelname is vrijwillig en zal beschikbaar zijn voor elke textielfabriek die een STeP by OEKO-TEX®-certificering aanvraagt of al heeft.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

STANDARD 100 by OEKO-TEX® is een wereldwijd, samenhangend en onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, half-afgewerkte en afgewerkte textielproducten en accessoires in alle productiestadia.

De producten die onder de STANDARD 100 by OEKO-TEX® certificatie vallen zijn onbewerkte en geverfde/veredelde garens, geweven en gebreide weefsels, accessoires zoals knopen, ritsten, naaigaren of labels, confectie-artikels van verschillende soorten, zoals alle soorten kleding, huishoudlinnen, beddengoed en badstoffen.

Testcriteria

Sinds de STANDARD 100 by OEKO-TEX® in 1992 werd geïntroduceerd worden wetenschappelijk gefundeerde testcriteria, limietwaarden en testmethoden ontwikkeld. Op basis van een omvangrijke en strikte catalogus van maatregelen, met honderden individuele geregulariseerde stoffen, houdt STANDARD 100 by OEKO-TEX® rekening met:

 • Wettelijke voorschriften in verband met bijvoorbeeld verboden Azokleurstoffen, formaldehyde, pentachloorfenol, cadmium en nikkel.
 • Talrijke schadelijke chemicaliën, zelfs indien er nog geen wettelijke voorschriften voor bestaan.
 • Vereisten opgenomen in bijlagen XVII en XIV van de European Chemicals Regulation REACh en van de ECHA SVHC Kandidaatlijst wanneer ze door de expertgroepen van de OEKO-TEX® Association beoordeeld worden als relevant in weefsels, textiel, kleding en accessoires. Er wordt rekening gehouden met discussies en ontwikkelingen die als relevant worden beschouwd zo snel en effectief mogelijk door updates aan te brengen aan de vereisten voor STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
 • Vereisten van de US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) in verband met lood.
 • Talrijke ecologisch relevante stoffenklassen.

OEKO-TEX® Standard 100 verhoogt de veiligheid van de consument. Testcriteria en limietwaarden overschrijden in veel gevallen ruimschoots de nationale en internationale normen die van toepassing zijn. Uitgebreide productcontroles en regelmatige bedrijfsaudits dragen er eveneens toe bij dat de industrie zich bewust is van het duurzaam en verantwoord gebruik van chemicaliën.

2021 testcriteria en limitwaarden

Gerecycleerde materialen in STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Gerecycleerde materialen zijn moeilijk te certificeren. Gerecycleerde materialen stellen door hun vorig leven andere uitdagingen dan gewoon nieuw materiaal. Daarom worden deze materialen in het kader van STANDARD 100 by OEKO-TEX® anders behandeld.  

Voor de certificering van gerecycleerde materialen met STANDARD 100 by OEKO-TEX® gelden andere regels dan voor gewone materialen. Als gerecycled wordt genoemd in het artikel toepassingsgebied gelden de volgende basisregels: 

 • Ten minste 20% van het belangrijkste textielmateriaal moet gerecycled zijn 
 • Meer informatie over de herkomst van de materialen wordt gevraagd in de aanvraag 
 • Een doeltreffend kwaliteitsbeheersysteem moet worden aangetoond. Dit is nodig om een constante productkwaliteit te garanderen.
 • Het testprogramma kan verschillen in vergelijking met nieuw materiaal. Hoewel er geen chemische test is of een materiaal al dan niet gerecycleerd is, kan de variërende bron leiden tot een hogere testfrequentie.  
 • Er is een afzonderlijk certificaat nodig van een nieuw (virgin) materiaal.  
 • Mengsels met nieuwe materialen zijn toegestaan wanneer zij noodzakelijk zijn voor de productie van het materiaal.   
   

STeP by OEKO-TEX®

Sustainable Textile Production (STeP) by OEKO-TEX® is een certificatiesysteem voor merken, detailhandelaars en producenten die deel uitmaken van de textielketen en op een transparante, geloofwaardige en duidelijke manier willen communiceren over hun prestaties op het vlak van duurzame productieprocessen.

Deze certificatie is bedoeld voor de productiesites uit de verschillende stadia, van vezelproductie, spinnerijen, weverijen, breierijen tot producenten van geconfectioneerde textielproducten.

Aan de hand van een modulaire analyse van alle relevante gebieden van een bedrijf, zoals chemisch management, milieuprestaties, milieubeheer, veiligheid en de gezondheid op het werk, sociale verantwoordelijkheid en kwaliteitsbeheer, voert de STeP certificatie een uitgebreide en betrouwbare analyse uit van het niveau van duurzaam beleid dat door een productiesite wordt gevoerd.

STeP gecertifceerde bedrijven:

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® is een onafhankelijk textiellabel om consumentproducten en half afgewerkte producten te onderscheiden in de volledige textielketen, die gemaakt zijn van materialen die getest zijn op schadelijke stoffen en die geproduceerd werden op basis van milieuvriendelijke processen en onder veilige en sociaal verantwoorde arbeidsvoorwaarden. 

In principe kunnen alle afgewerkte en half-afgewerkte textielproducten in elk stadium van de textielketen een MADE IN GREEN by OEKO-TEX® label krijgen, met inbegrip van alle soorten kleding en interieurtextiel.

Meerwaarde voor de consument

Het MADE IN GREEN by OEKO-TEX® label toont de consument dat de textielproducten werden getest op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en op een duurzame manier werden geproduceerd volgens de OEKO-TEX® richtlijnen. 

Elk product dat het MADE IN GREEN label draagt, heeft ook een unieke product ID of QR code waarmee de consument het product kan traceren op een heel transparante wijze: dankzij het systeem krijgt de consument toegang tot informatie over de productiesites over de volledige textielketen waarin het textielproduct werd geproduceerd, het productiestadium waarin de weefsels werden ingezet en de landen waarin het product werd vervaardigd.

Geldigheid

Het MADE IN GREEN by OEKO-TEX® label wordt toegekend voor één jaar en moet daarna vernieuwd.

Meerwaarde voor industrie en detailhandel

Innovatieleiders kunnen het label rechtstreeks op hun producten aanbrengen om hun hechte partnerschap met hun leveranciers te documenteren en aan te tonen aan de buitenwereld.

Betrouwbare relaties met leveranciers zijn vaak essentieel in het succesvol invoeren van duurzaamheidsaspecten zoals productkwaliteit, de bijscholing van werknemers en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Dankzij het MADE IN GREEN label wordt dit zichtbaar voor de consument.

Bedrijven die hun volledige bevoorradingsketen transparant willen maken kunnen het MADE IN GREEN label gebruiken als een betrouwbaar teken dat hun leveranciers in landen als China, India en Bangladesh ook beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteitsnormen en arbeidsethiek.

Het MADE IN GREEN label verschaft informatie over het huidige duurzaamheidsniveau van de volledige bevoorradingsketen. Bedrijven kunnen  het label ook gebruiken om voortdurende verbeteringen aan te tonen wanneer ze streven naar meer duurzaamheid in hun individuele productiesites.

ECO PASSPORT by OEKO-TEX®

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® is een mechanisme waarbij leveranciers van textielchemicaliën kunnen aantonen dat hun producten gebruikt kunnen worden in de productie van duurzaam textiel.

In drie stappen wordt nagegaan of de chemicaliën en elk afzonderlijk ingrediënt dat wordt gebruikt in de productie voldoen aan de specifieke vereisten op het vlak van duurzaamheid, veiligheid en overeenstemming met de statutaire regels. 

 • Stap 1: screening van de Restricted Substance List (RSL) en Manufacturing Restricted Substance List (MRSL) 
 • Stap 2: analytische verificatie uitgevoerd in een onafhankelijk labo, lid van OEKO-TEX®
 • Stap 3 (optioneel): verificatie van de beheersmaatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en ecologisch management (analyse en bezoek ter plekke)

Producten die slagen voor de vereisten van beide etappes krijgen het ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certifcaat en kunnen opgenomen worden in de OEKO-TEX® aankoopgids die een centraal bevoorradingsplatform is van OEKO-TEX® vooraf gecertificeerde artikels en materialen.


Belangrijk bericht

De volgende testcriteria en limietwaarden zijn van toepassing vanaf 1 april 2020

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® test criteria 2020!

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® stelt producenten in de textielketen in staat de status van hun chemische managementsystemen en de kwaliteit van hun afvalwater en afvalslib te beoordelen en te documenteren via en onafhankelijke controle. Het resultaat van DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® is een statusrapport die de overeenstemming kan aantonen met de Detox campagne van Greenpeace.

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® is een wereldwijd, samenhangend en onafhankelijk test- en certificatiesysteem voor leder en lederen artikels, zoals half afgewerkte lederen producten (bv. Wet-blue, Wet-white, Crust), afgewerkt leder, leder vezelmateriaal, geconfectioneerde producten (kleding, accessoires, lederen handschoenen, lederen tassen, lederen hoezen enzovoort).

Om voor certificatie in aanmerking te kunnen komen met de LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® moeten alle onderdelen van een artikel voldoen aan de vereiste criteria - dus naast het leder, ook textielweefsels, naaigaren, inzetstukken, prints, labels... en accessoires uit andere materialen zoals knopen, ritsen, nagels...

De voorwaarden en criteria van de laatst geldende LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® zijn van toepassing voor leder, voor niet lederen onderdelen zoals textiel en metalen accesoires gelden de vereisten van de laatst geldende STANDARD 100 by OEKO-TEX®.