Composietmaterialen

Het project RECY-COMPOSITE biedt een antwoord op de uitdaging die de composietmaterialen stellen op het vlak van mechanische en chemische recyclage (pyrolyse en solvolyse) en van energierecuperatie indien recyclage niet haalbaar is. Het toegepast onderzoek wordt gevoerd op de productie-uitval van thermohardende composieten en op einde levensduur composieten in thermohardend en thermoplastisch materiaal.

Fibre reinforced thermoset composites (FRTCs) are attractive materials for high demanding sectors, such as automotive or construction, because of their lightweight and excellent mechanical properties.

Het zoeken naar nieuwe hoogwaardige materialen is steeds vaker gericht op de ontwikkeling van milieuvriendelijke materialen met behulp van natuurlijke vezels en polymeren uit hernieuwbare bronnen